Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA vērš EK uzmanību uz vairākām neizpildītām likuma normām sastādot 2019.gada Latvijas valsts budžetu

Otrdiena 12/03/2019

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir nosūtījusi vēstuli Eiropas Komisijas (EK) vadībai, kurā informē par izveidojušos situāciju Latvijā saistībā ar valsts budžeta pieņemšanu 2019.gadam. LIZDA norāda, ka sastādot valsts budžetu nav ņemti vērā un īstenoti vairāki izglītības un zinātnes likumi:

1.  Izglītības likums, kurā tie noteikts, ka “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā”.

2.  Augstākās izglītības likums, kas nosaka, ka valsts finansējums ir ne mazāks, kā 0.25% no IKP un ka tas pakāpeniski ir jāpalielina sasniedzot vismaz 2% no IKP.

3. Zinātniskās darbības likums, kas nosaka: „Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15% no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz 1% no iekšzemes kopprodukta”.

LIZDA vērš EK uzmanību uz šo jautājumu aktualizāciju un aicina uzsākt diskusijas ar Latvijas valdību un pievērst šiem jautājumiem uzmanību nākamā gada un vidēja termiņa budžeta plānošanas un saskaņošanas procesā.

LIZDA informē EK par 2019.gada 20.martā pie LR Saeimas organizēto piketu, kurā izglītības un zinātnes nozares darbinieki aicinās Saeimas deputātus, izskatot valsts budžetu 2019.gadam, ievērot Izglītības likumu un MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, kas paredz palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmi no 710 EUR uz 750 EUR ar 2019.gada 1.septembri.

LIZDA aicina Saeimu un Latvijas valdību ievērot pieņemtos likumus un nodrošināt pienācīgu un konkurētspējīgu valsts finansējumu izglītībai un zinātnei.

 

LIZDA vēstule EK (PDF)