Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība atbalsta LIZDA prasību par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra

Otrdiena 12/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības Valdes priekšsēdētāja Armanda Augustāna parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra.  

A.Augustāns savā vēstulē norāda, ka nedrīkst pieļaut, ka pieņemtie normatīvi akti, tai skaitā MK rīkojumi netiek pildīti, līdz ar to graujot cilvēkos ticību valsts pārvaldei, likumdevējam, kā arī tiesu sistēmai.

Atbalstot LIZDA pamatotas prasības 2019. gada 20. martā LIDA piedalīsies pie Latvijas Republikas Saeimas LIZDA organizētā izglītības un zinātnes darbinieku piketā”.

Atbalsta vēstule (PDF)