Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Latvijas Lielo pilsētu asociācija atbalsta LIZDA prasību par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra

Piektdiena 15/03/2019

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) prezidenta A.Rāviņa parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra.  

LLPA savā vēstulē norāda,ņemot vērā šobrīd Latvijā novērojamo pēdējos gados straujāko tautsaimniecības izaugsmi, solītais pedagogu darba samaksas pieaugums LLPA ieskatā ir pārāk zems un neatbilst panāktajam kompromisam par profesijas prestiža celšanu, nodrošinot atbilstošu atlīdzību, jo pedagogu darba samaksai ir jāpieaug arī dabiskā ceļā kā citās intelektuālās profesijās līdz ar valsts ekonomisko attīstību. Pedagogu darba samaksas pieaugumam ir jābūt līdzvērtīgam darba samaksas pieaugumam tautsaimniecībā, līdz ar to šobrīd plānotajam pedagogu darba samaksas pieaugumam ir jābūt būtiski lielākam.

Tāpat jānorāda, ka svarīgi ir paredzēt pedagogu darba samaksas celšanas ietekmi uz pašvaldību budžetiem, jo arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem atalgojums ir jāpalielina.

Lūdzam ievērot spēkā esošos normatīvos aktus un nodrošināt pedagogiem cieņpilnu un konkurētspējīgu atalgojumu, kas atbilst pedagogu veiktajam darbam un atbildībai”.

LLPA vēstule (PDF)