Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA nosūta atklātu vēstuli Valsts prezidentam R.Vējonim, kurā informē par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildes gaitu un norāda uz veiktajām aktivitātēm no arodbiedrības puses, lai jautājumu risinātu sarunu ceļā, nerīkojot piketu

Pirmdiena 18/03/2019

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) ir nosūtījusi atklātu vēstuli Valsts prezidentam R.Vējonim, kurā informē par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildes gaitu un norādījusi uz visām veiktajām aktivitātēm no arodbiedrības puses, lai jautājumu risinātu sarunu ceļā, nerīkojot piketu.

LIZDA atsaucoties uz 2019. gada 14. marta Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” R.Vējoņa sniegto interviju, kurā Valsts prezidents norādīja, ka, lai panāktu iepriekšminēto LIZDA prasību izpildi, pirms proaktīvu akciju rīkošanas - sākotnēji nepieciešams meklēt risinājumus sarunu ceļā, vēlamies informēt par LIZDA īstenotajām aktivitātēm.

Lai aktualizētu jautājumu, ka 2019. gada valsts budžetā tiek paredzēts finansējums pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra, LIZDA ir nosūtījusi vairāk nekā 11 vēstules atbildīgajām valsts amatpersonām un politiķiem, pieprasot meklēt risinājumus, lai realizētu grafikā noteikto. LIZDA piedalījusies vairāk nekā 14 sēdēs un tikšanās ar nozares politikas veidotājiem, kurās aktualizēts jautājums par finansējumu 2019. gada valsts budžetā pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei. Lai rastu papildu finansējumu no pašvaldību budžetiem un valsts budžeta LIZDA ir vērsusies ar vēstuli pie Ministru prezidenta A.K.Kariņa, ar lūgumu izvērtēt sociālo partneru rosinātos 4 finansējuma avotus pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanai no 2019. gada 1. septembra.

LIZDA uzskata, ka ir veiktas visas iespējamās aktivitātes, lai jautājumu risinātu pārrunu ceļā, nerīkojot piketu. Tā kā iepriekš uzskaitīto aktivitāšu rezultātā nav panākti kompromisi un finansējums pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra nav rasts, LIZDA Padome ir nolēmusi savas prasības paust, organizējot izglītības un zinātnes darbinieku piketu š.g. 20. martā pie LR Saeimas no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.00.

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, LIZDA aicina Valsts prezidentu veicināt cieņpilnu attieksmi pret pedagogiem. Ir svarīgi, lai tiktu pildīti spēkā esošie normatīvie akti, nodrošinot pedagogiem cienīgu un konkurētspējīgu atalgojumu salīdzinājumā ar citām intelektuālajām profesijām, kas atbilst pedagogu veiktajam darbam un atbildībai, izglītojot un audzinot paaudzi, kas veidos Latvijas nākotni.

Iepazīties ar visu LIZDA atklātās vēstules tekstu (PDF)