Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrība atbalsta LIZDA prasības par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra

Pirmdiena 18/03/2019

Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrība (ETUCE), kas pārstāv 132 Izglītību darbinieku arodbiedrības un 11 miljonus izglītības nozarē strādājošo 50 Eiropas valstīs, kā arī ir Eiropas Savienības līmeņa sociālais partneris, ir nosūtījusi atbalsta vēstuli Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) š.g. 20. marta piketa prasībām. Atbalsta vēstulē, kas adresēta Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei, Ministru prezidentam A.K.Kariņam, izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai, kā arī finanšu ministram J.Reiram, ETUCE norāda, ka valdība neiekļaujot 2019.gada valsts budžetā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam nepieciešamos finanšu līdzekļus ir izveidojusi nepieļaujama un rada bezprecedenta situāciju Latvijā. 

ETUCE savā vēstulē uzsver, ka zemais pedagogu atalgojums pasliktina jau tā profesijas zemo novērtējumu, kā arī ir iemesls pedagoga profesijas zemajam prestižam sabiedrībā, kādēļ nozarei ir grūti piesaistīt jaunos pedagogus. Lai izvairītos no pedagogu trūkuma tuvākajos gados, valdībai beidzot izglītības nozare ir jānosaka kā prioritāte un tai jāpiešķir nepieciešamais finansējums.

ETUCE kopā ar LIZDA Latvijas valdībai pieprasa pildīt:

Izglītības likuma 53. panta trešo daļu: “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.”,

2018. gada 15. janvāra MK rīkojumu Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim”,

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam noteikto, ka izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī - 2020. gadā ir vienāda,

Pirms 13. Saeimas vēlēšanām LIZDA un politisko partiju noslēgtās vienošanās, kas paredz panākt, lai 13. Saeima un MK nodrošina, ka tiek pildīts 2018. gada 15. janvāra MK rīkojums Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim”.

ETUCE ir pārliecināta, ka Latvijas valdība ievēros spēkā esošos likumus un darīt visu iespējamo, lai izpildītu savas juridiskās saistības pret pedagogiem. Galīgais mērķis ir gūt pozitīvus un konstruktīvus rezultātus, pamatojoties uz pedagogu  atbalstu un konstruktīvu sadarbību ar arodbiedrību un citiem izglītības darbiniekiem.

Eiropas arodbiedrību Izglītības komitejas (European Trade Union Committee for Education) European Director, Susan Flocken

ETUCE atbalsta vēstule LIZDA piketa prasībām (PDF)