Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA un IZM noslēdz vienošanos par sadarbību nozares aktuālo jautājumu risināšanai

Otrdiena 19/03/2019

Starptautiskajā izglītības līderu samitā 2019. gada 15. martā Somijā, Helsinkos, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) noslēdza vienošanos par sadarbību konkrētu jautājumu risināšanai līdz nākamajam – 2020. – gadam.

IZM un LIZDA parakstītajā vienošanās kopīgi apņemas:

1. Atjaunot pedagogu sagatavošanas modeli, attīstot pedagoģijas studiju programmu saturu, sniedzot mentora un finansiālu atbalstu jaunajiem pedagogiem divus gadus pēc studiju pabeigšanas, tādejādi veicinot pedagoga profesijas pievilcīgumu;

2. Uzlabot pedagogu profesionālās pilnveides intelektuālo pievilcīgumu, veicinot pedagogu profesionālās kompetences, autonomijas un atbildības attīstību, un stiprinot pedagoga profesijas lomu un nozīmi nākotnes sabiedrībā;

3. Aktīvi iesaistīt profesionālās arodbiedrības un citas ieinteresētās institūcijas jaunu izglītības politikas reformu plānošanā un realizācijā, tās aicināt piedalīties darba grupās izglītības politikas, normatīvo aktu un stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādē utt.

Vienošanās izpildes progresa ziņojums būs jāsniedz nākamajā Izglītības līderu samitā ISTP 2020. gada pavasarī.