Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Padome pēc I.Šuplinskas uzklausīšanas lemj par streika procedūras uzsākšanu

Trešdiena 27/03/2019

 

2019.gada 27.martā notikušajā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes ārkārtas sēdē piedalījās arī izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska, lai spriestu par parlamenta un valdības piedāvātā rīcības plāna punktiem, lai realizētu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi no 2019.gada 1.septembri.

2019.gada 20.marta LIZDA rīkotā piketa rezultātā tika atrasti 1,7 miljoni EUR pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no š.g. 1.septembra no kopā nepieciešamajiem 9,3 miljoniem EUR. Valdības un parlamenta pārstāvji sola sagatavot priekšlikumus grozījumiem 2019.gada valsts budžetā, parādot papildus vēl nepieciešamā finansējuma avotus.

LIZDA rīkotā piketa rezultātā parlamenta un valdības pārstāvji kopīgā sadarbībā ar LIZDA ir vienojušies rast nepieciešamo finansējumu  līdz 2019.gada maija vidum. LIZDA, iepazīstoties ar valdības un parlamenta pārstāvju sagatavoto rīcības plānu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019.gada 1.septembra un uzklausot ministres teikto, secina, ka piketa pārrunās piedāvātais rīcības plāns nedos pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam nepieciešamos finanšu līdzekļus algu palielinājumam. Tas var nodrošināt algu paaugstinājumu tikai vidēja termiņa valsts budžetā.

Šobrīd LIZDA Padomei nav pietiekama apstiprinājuma, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīcības plāna pedagogu algu kāpinājuma indikatīvo rādītāju sasniegšanai norādīto finanšu avotu fiskālā ietekme būs pietiekama, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra.

Lai panāktu, ka tiek pildīta:

1. Izglītības likuma 53. panta trešā daļa: “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.”,

2. 2018. gada 15. janvāra MK  rīkojums Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim”, veicot grozījumus 2016. gada 5. jūlijā apstiprinātajos  MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”,

LIZDA Padome nolemj:

1. LIZDA Padomes dalīborganizācijām un tiešās uzskaites institūciju arodorganizācijām  līdz 2019. gada 17. aprīlim apzināt biedru viedokli par (vienas dienas/ nedēļas/ beztermiņa) streika organizēšanu, gadījumā, ja līdz 2019. gada maijam netiek atrasts nepieciešamais finansējums pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no š.g. 1.septembra un netiek veikti grozījumi likumprojektā “Par Valsts budžetu 2019. gadam” un 2016. gada 5. jūlijā apstiprinātajos  MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”,

2. pamatojoties uz LIZDA Statūtiem, LIZDA pirmorganizācijām līdz 2019.gada 16. aprīlim sasaukt darbinieku sapulces, lai lemtu par atbalstu streika norisei, par sapulces lēmumu paziņojot līdz 2019. gada 17. aprīlim attiecīgajai LIZDA Padomes dalīborganizācijai,

3. izsūtīt vēstules LR Saeimas frakcijām, arodbiedrībai “Latvijas izglītības vadītāju asociācija”, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai, Latvijas Neatkarīgo izglītības un zinātnes apvienībai,  biedrībai „Reģionālo attīstības centru apvienība”, Latvijas Pedagogu domei, Rektoru padomei, nodibinājumam “Iespējamā misija”, vecāku organizācijām,  Augstākās izglītības padomei, Latvijas Studentu apvienībai, Latvijas Darba devēju konfederācijai, aicinot tikties, lai pārrunātu esošo situāciju un aicinātu atbalstīt LIZDA prasības,

4. ja līdz 2019. gada 17. aprīlim lielākā daļa LIZDA pirmorganizāciju lemj par  atbalstu streika norisei, veidot Izlīgšanas komisiju, kas rīkojas likumā noteiktajā kartībā,

5. ja līdz 2019. gada maijam netiek atrasts nepieciešamais finansējums pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019.gada 1.septembra, netiek veikti grozījumi likumprojektā “Par Valsts budžetu 2019. gadam” un 2016. gada 5. jūlijā apstiprinātajos  MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, aicināt biedrus  Eiropas Parlamenta vēlēšanās nebalsot par politiskajām partijām, kas nepilda Latvijā spēkā esošos likumus,

6. informēt pašvaldības un izglītības iestāžu direktorus par LIZDA Padomes pieņemto lēmumu, aicinot atbalstīt streika norisi un izglītības iestāžu darbiniekus, kas tajā piedalīsies. Uzvērt, ka LIZDA pieprasa, lai  tiktu pildīti  spēkā esošie normatīvie akti un nodrošināts pedagogiem cienīgs un konkurētspējīgs atalgojumu salīdzinājumā ar citām intelektuālajām profesijām, kas atbilst pedagogu veiktajam darbam un atbildībai, izglītojot un audzinot paaudzi, kas veidos Latvijas nākotni.

LIZDA piketa pārrunās IZM piedāvātais rīcības plāns pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei (PDF)