Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina IZM ministri I.Šuplinsku atvainoties pedagogiem

Ceturtdiena 28/03/2019

2019.gada 27.martā notikušajā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes ārkārtas sēdē piedalījās arī izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska, lai spriestu par parlamenta un valdības pārstāvju piketa sarunās piedāvātā rīcības plāna punktiem, lai realizētu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi ar 2019.gada 1.septembri.

LIZDA priekšsēdētāja I.Vanaga Padomes sēdē, uzrunājot I.Šuplinsku, sacīja: "Mēs gribam palīdzēt Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM). Arodbiedrība vēlas sajust, ka Jūs esat arī pedagogu ministre".

LIZDA pierādīja un IZM ministre arī sēdes laikā atzina, ka 20.marta piketa pārrunās piedāvātais rīcības plāns nedos pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei no 2019.gada 1.septembra nepieciešamos finanšu līdzekļus. Tas var nodrošināt algu paaugstinājumu tikai vidēja termiņa valsts budžetā.

Ministre sarunas laikā pārmeta LIZDA nevēlēšanos iesaistīties reformās, norādot uz "mājasdarbiem", kas būtu jāizpilda arī pedagogiem. Arodbiedrības Padomes dalībnieki, klausoties ministres stāstītajā, norādīja uz būtiskām neprecizitātēm un nekorektu informāciju I.Šuplinskas teiktajā. Uz to IZM ministre atbildēja, ka viņa "esot zinājusi, kursos pārliecinājusies un nu atkal pārliecinās, ka pedagogi ir visnedisciplinētākā publika".

LIZDA aicina IZM ministri I.Šuplinsku un ikvienu politiķi izturēties cienīgi pret visiem pedagogiem, kā arī aicina nozares ministri atvainoties pedagogiem par publiski pausto kritiku! Tas ir īpaši svarīgi, jo jaunā valdība darbu ir uzsākusi tikai pirms pāris mēnešiem un LIZDA cer, ka politikas veidotāji šādu retoriku pret nozares darbiniekiem neturpinās. No nozares ministra puses pedagogu saime vēlētos saņemt novērtējumu par jau līdz šim paveikto darbu un atbalstu pie vēl veicamajām reformām, ne tikai norādes par nepildītiem "mājasdarbiem".

LIZDA saka paldies ikvienam pedagogam par ieguldīto sirdsdarbu, izglītojot un audzinot paaudzi, kas veidos Latvijas nākotni!

Mēs ļoti daudz runājam par pārmaiņām, kas nepieciešamas izglītībā un sabiedrībā, lai veidotu labāku Latviju. Pedagogs ir tas cilvēks, kurš šīs pārmaiņas īsteno un īstenos. Pedagogi pēc labākās sirdsapziņas dara savu darbu katru dienu klases priekšā, pa ceļam uz darbu un no darba mājās, dažkārt pat vēlu naktī un brīvdienās.

Savā ikdienā pedagogs sastop daudz cilvēku, kas viņu kritizē un dod padomus. Pārmaiņas sekmīgāk izglītībā notiks tikai tad, kad politikas veidotāji un sabiedrības pārstāvji būs gatavi sadarbībai ar pedagogu - kopīgi strādājot pie veicamajām reformām.

LIZDA uzsver, ka ir iniciējusi un atbalstījusi ļoti daudzas reformas un ka pedagogu saime ir gatava pārmaiņām, bet tajā paša laikā aicina arī sabiedrību atbalstīt pedagogus, lai šīs pārmaiņas, pēc iespējas labākā izpildījumā tiktu realizētas arī dzīvē.