Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina piedalīties aptaujā "Par cienīgu darbu augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem Latvijā"

Otrdiena 02/04/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Jūs piedalīties aptaujā par augstākās izglītības mācībspēku cienīgu darbu.

Mums ir svarīgi, lai Jūs aptauju izplatītu un lūgtu aizpildīt pēc iespējas lielākam skaitam mācībspēku!
Nozīmīgākie cienīga darba faktori:
- darba tiesības, stabilitāte par darbavietas esamību, adekvāts atalgojums
- sociālā aizsardzība un vide – statuss, prestižs, nediskriminācija
- iespēja pilnveidoties un mācīties, iespēja pašapliecināties, karjeras attīstība
- droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi un vide.

Pētījuma mērķis: izpētīt, vai faktori, kas ietekmē augstākās izglītības iestāžu (AII) mācībspēku darbu, ir atbilstoši cienīga darba praksei. 

Pētījumā balstīti argumenti mums ir nepieciešami, lai LIZDA varētu efektīvāk pārstāvēt mācībspēku intereses sociālā dialogā ar augstākās izglītības politikas veidotājiem, un panākt, lai tiek uzlaboti mācībspēku darba apstākļi un nosacījumi. 
Aptaujas anonimitāte tiek garantēta un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Ikviena mācībspēka viedoklis mums ir svarīgs! 

Aptauju lūgums aizpildīt līdz 15. aprīlim norādītajā linkā: https://www.visidati.lv/aptauja/1447244129/?fbclid=IwAR3qDF_OxoCw-5I1F9z8G3OjU0l4G3V2GgDaB2IjGNU7M0nNG7o_QkdIIec