Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Kuri no 13. Saeimas deputātiem iesniedza LIZDA aktualizētos priekšlikumus 2019. gada valsts budžetam?

Trešdiena 10/04/2019

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aizstāvot savu biedru tiesības un intereses, š.g. 14. martā nosūtīja aicinājumu visām 13. Saeimas frakcijām un neatkarīgajiem deputātiem novērtēt izglītības un zinātnes sektora nozīmi un likumprojektā par 2019. gada valsts budžetu iesniegt nozarē strādājošajiem ļoti būtiskus priekšlikumus.

LIZDA rosināja iesniegt priekšlikumus likumprojektā “Par valsts budžetu 2019. gadam”:

- Noteikt, ka pašvaldības ir tiesīgas pieprasīt un izmantot papildus mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, lai finansētu atlaišanas pabalstu izmaksu pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ja reorganizācija vai likvidācija ir pabeigta ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. augustam. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”, Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, frakcijas “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

- Pieprasīt finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika īstenošanai no 2019.gada 1.septembra. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”, Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, frakcijas “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

- Nodrošināt papildus finansējumu atbilstoši MK projektam "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām". Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”, “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

-  Nodrošināt finansējumu augstskolu asistentu zemākās darba algas likmes pietuvināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”, “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

- Nodrošināt finansējumu uz Augstskolu likuma 78. panta septītās daļas nodrošināšanai - novirzot ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku kā par 0.25% no iekšzemes kopprodukta (IKP), līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz 2% no IKP. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”.

- Noteikt, ka saskaņā ar “Augstskolu likuma” 78.panta septīto daļu tiek nodrošināts papildus finansējums ikgadējam finansējuma pieaugumam studijām valsts dibinātās augstskolās 20 800 000 EUR apmērā. (2) Noteikt, ka Ministru kabinets atrod nepieciešamos finansēšanas avotus šā panta pirmajā daļā minētajiem mērķiem, vadoties pēc labas pārvaldības principiem, efektīvi izmantojot finanšu resursus””. Priekšlikumus iesniedza “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

- Nodrošināt finansējumu Zinātniskās darbības likuma 33.panta otrās daļas nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0.15% no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no IKP. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”, “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

- Nodrošināt finansējumu uz Zinātniskās darbības likuma 13.pantā "Zinātniskās darbības nodrošināšana" otrās daļas 3.punktā noteikto ir nepieciešams izveidot valsts pētījumu programmas, lai nodrošinātu nozaru politikas prioritāšu īstenošanu. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”, “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

- Nodrošināt 2018. gada 21. novembrī MK apstiprināto IZM sagatavoto noteikumu projektu par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem kuras plānots sākt ieviest no 2019./2020. mācību gada. Priekšlikumu iesniedza frakcija “SASKAŅA”.

- Nodrošināt pakāpenisku pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no 1.5 līdz 4 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksas finansēšanai no valsts budžeta. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”, “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šoreiz izglītības un zinātnes nozares darbinieku vajadzības aktualizēja opozīcijā esošās partijas, atsevišķi deputāti no koalīcijas un pie frakcijām nepiederošie deputāti.

LIZDA atgādina, ka ar 5 no kopumā 7 LR 13. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām ir noslēgtas vienošanās par sadarbību, kas ietver LIZDA aktualizētos priekšlikumus. Tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada 25. maijā, LIZDA aicina izglītības un zinātnes nozarē strādājošos nopietni izvērtēt, par kuriem politiskajiem spēkiem būtu vērts atdot savu balsi ņemot vērā, vai tiek pildīti spēkā esošie likumi Latvijā un pirms 13. Saeimas vēlēšanām dotie politiķu solījumi!

 

 

13. Saeimas deputātu balsojumi par priekšlikumiem 2019. gada budžetam:


Par papildus finansējumu atlaišanas pabalstu izmaksai:

Priekšlikumu Nr.1 iesniedza - “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/83DB52996FCEA007C22583D1005BA2A5?OpenDocument

 

Par finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika īstenošanai:

Priekšlikumu Nr. 34 iesniedza “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/33F90D65D4CE178DC22583D1005BA34F?OpenDocument

Priekšlikumu Nr. 85 iesniedza frakcijas “SASKAŅA” deputāti:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/4DD88376FDF9BD04C22583D1005BA42C?OpenDocument

Priekšlikumu Nr. 86 iesniedza frakcijas “SASKAŅA” deputāti:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/256193F95D4DE2D7C22583D1005BA42E?OpenDocument

Priekšlikumu Nr. 87 iesniedza Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāti:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/A1802878DE82ABD8C22583D1005BA430?OpenDocument

 

Par pirmsskolas pedagogu darba samaksas daļēju nodrošināšanu no valsts budžeta:

Priekšlikumu Nr. 35 iesniedza “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/D42A8C01809580B8C22583D1005BA353?OpenDocument

Priekšlikumu Nr. 90 iesniedza frakcijas “SASKAŅA” deputāti:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/D291B9F50E1311BFC22583D1005BA442?OpenDocument

 

Par zinātnes bāzes finansējuma palielināšanu: 

Priekšlikumu Nr. 36 iesniedza “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/EABDD7777CD34F85C22583D1005BA362?OpenDocument

Priekšlikumu Nr. 63 iesniedza frakcijas “SASKAŅA” deputāti:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/1C432B6A0001E299C22583D1005BA3E0?OpenDocument

 

Par finansējumu valsts pētījumu programmām:

Priekšlikumu Nr. 37 iesniedza “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/C5C3A727B8010249C22583D1005BA366?OpenDocument

Priekšlikumu Nr. 64 iesniedza frakcijas “SASKAŅA” deputāti:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/2C68A174A0D266B4C22583D1005BA3E6?OpenDocument

 

Par augstākās izglītības bāzes finansējuma palielināšanu:

Priekšlikumu Nr. 38 iesniedza “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/F81C42166183A42BC22583D1005BA36A?OpenDocument

Priekšlikumu Nr. 61 iesniedza frakcijas “SASKAŅA” deputāti:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/936BA5839F66CE61C22583D1005BA3D0?OpenDocument

 

Asistenta zemākās darba likmes paaugstināšanu: 

Priekšlikumu Nr. 39 iesniedza “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/4BFDCF7A5B6506CEC22583D1005BA37B?OpenDocument

Priekšlikumu Nr. 60 iesniedza frakcijas “SASKAŅA” deputāti:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/F007D8D3E102C4F3C22583D1005BA3CE?OpenDocument

 

Par vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām:

Priekšlikumu Nr. 40 iesniedza “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/B2A5538B7AD1679BC22583D1005BA37F?OpenDocument

Priekšlikumu Nr. 58 iesniedza frakcijas “SASKAŅA” deputāti:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/8028AA8AA75F0A70C22583D1005BA3C7?OpenDocument

 

Pedagogu profesionālā pilnveide – kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanai: Priekšlikumu Nr. 89 iesniedza frakcijas “SASKAŅA” deputāti:

https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/FBCF297B5FFDA4E5C22583D1005BA440?OpenDocument