Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Padome lemj par beztermiņa pedagogu streiku septembrī

Trešdiena 17/04/2019

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) Padomes ārkārtas sēdē  ir nolēmusi sākt beztermiņa pedagogu streiku no š.g. 2. septembra, ja mēneša laikā netiks pieņemti konkrēti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanu no š.g. 1. septembra.

 

LIZDA Padomes 17. aprīļa ārkārtas sēdes lēmums:

- 2019. gada 23. aprīlī vērsties pie Izglītības un zinātnes ministrijas ar pieprasījumu pēc garantijām un konkrētiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas nosaka pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanu no 2019. gada 1. septembra;

- Sagaidīt vai tiek izpildīts 2019. gada 16. aprīļa Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdē nolemtais: valdības rīcības plāna pasākumus papildināt ar punktu, ka pedagogu zemākās mēneša darba algas paaugstināšanas grafiku sāks pildīt no 2019. gada 1. septembra. Kā arī politikas veidotāji mēneša laikā (līdz š.g. 16. maijam) ir apņēmušies veikt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos (MK noteikumi 445 un likums par valsts budžetu 2019. gadam utt.), lai realizētu pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku ar š.g. 1. septembri.

- Ja politikas veidotāji nav pildījuši savus solījumus, tad LIZDA organizēs beztermiņa izglītības darbinieku streiku sākot ar 2019. gada 2. septembri.

LIZDA Padome jau iepriekš bija lēmusi, ka tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada 25. maijā, LIZDA aicinās izglītības un zinātnes nozarē strādājošos nopietni izvērtēt, par kuriem politiskajiem spēkiem būtu vērts atdot savu balsi ņemot vērā, vai tiek pildīti spēkā esošie likumi Latvijā un pirms 13. Saeimas vēlēšanām dotie politiķu solījumi!