Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Noskaidroti 5 laimīgie uzvarētāji, kas aizpildot LIZDA aptauju bija pieteikušies konkursam

Trešdiena 17/04/2019

 

 

 

 

 

 

 

Šodien Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valdes sēdē tika izlozēti 5 laimīgie uzvarētāji, kas aizpildot aptaujas anketu bija pieteikušies konkursam un nu savā īpašumā iegūs LIZDA suvenīru komplektu.

LIZDA š.g. janvārī aicināja biedrus piedalīties elektroniskā aptaujā, kuras dati tiks izmantoti, lai: 

- novērtētu arodbiedrības darbību 2018. gadā (pirmorganizāciju, pilsētas/novadu/starpnovadu, valsts līmenī) un veicinātu tās turpmāku attīstību; 
- pilnveidotu LIZDA darbību kopumā.

 LIZDA suvenīru komplektu ieguvēji:

Daiga.kushnire@.....com

jkataja@.....lv

dainulite@.....lv

krasina60@…..lv

liga.bankmane@.....lv

Sirsnīgi apsveicam!

Ar uzvarētājiem par balvu iegūšanu sazināsimies personīgi!

Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā un izteica savus priekšlikumus arodbiedrības darbības uzlabošanai!