Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina NTSP dalībniekus skaidrot, kā tiks pildīti pieņemtie lēmumi

Trešdiena 24/04/2019

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, Latvijas Darba devēju konfederācijas priekšsēdētājam Vitālijam  Gavrilovam, Eiropas Savienības  komisāram eiro un sociālā dialoga jomā Valdim Dombrovskim un Jaunās konservatīvās partijas Valdes priekšsēdētājam Jānim Bordānam, kurā iesaistītās puses aicina skaidrot, kā tiks pildīts Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) 16. aprīļa sēdē pieņemtais lēmums saistībā ar pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanas grafika izpildi.

2019. gada 16. aprīļa NTSP sēdē pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un LIZDA rosinājuma tika nolemts precizēt Valdības rīcības plāna 127.1. punktu, nosakot, ka pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanas grafika izpilde tiks nodrošināta sākot ar 2019.gada 1. septembri. Sēdē tika nolemts, ka mēneša laikā (līdz š.g. 16. maijam) jāveic nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos (2016. gada 5. jūlijā apstiprinātajos  Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi MK noteikumi), lai realizētu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi no  2019. gada 1. septembra.

LIZDA uzsver, ka 2019. gada 17. aprīļa LIZDA Padomes ārkārtas sēdē tika lemts, ja līdz 2019. gada 16. maijam  nav veikti grozījumi 2016. gada 5. jūlijā apstiprinātajos  MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas dod skaidru pārliecību, ka  nepieciešamais finansējums pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra tiks paredzēts - organizēt izglītības un zinātnes darbinieku  beztermiņa streiku 2019. gada 2. septembrī, pamatojoties uz Streiku likuma 11.panta pirmo daļu.

LIZDA norāda, ka 2019. gada 17. aprīlī izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska publiski paziņoja, ka nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos, lai noteiktu  pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra,  netiks veikti.

LIZDA uzskata, ka valdības pārstāves - izglītības un zinātnes ministres I.Šuplinskas vienpersonisks paziņojums par NTSP lēmumu nepildīšanu nopietni pārkāpj sociālā dialoga principus un vērtības, tiesisko kultūru, mazina pedagogu profesijas prestižu sabiedrības acīs un tautas uzticēšanos politikas veidotājiem.

LIZDA vērš uzmanību, ka, ja kāds  no trim dalībpušu pārstāvjiem dienu pēc pieņemtā NTSP lēmuma maina savu nostāju, tas nemaina NTSP sēdē pieņemto lēmumu un tā izpildi.  Ja ir kādi iebildumi, tie ir jāizsaka sēdes laikā pirms NTSP lēmuma pieņemšanas. 2019. gada 16. aprīļa NTSP pieņemtais lēmums pilnībā atbilst NTSP nolikuma punktiem, jo šo lēmumu pieņēma dalībpuses vienojoties. Pieņemtais lēmums ir saistošs visām dalībpusēm.

Atsaucoties uz iepriekšminēto, LIZDA aicina sniegt viedokli par izglītības un zinātnes ministres publiski pausto un iesaistīto pušu skaidrojumu, kā tiks pildīti attiecīgie NTSP nolikuma punkti un NTSP 2019. gada 16. aprīļa pieņemtais lēmums.

LIZDA vēstule NTSP dalībpusēm, IZM un Saeimas deputātiem (PDF)