Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina I.Šuplinsku sniegt nekavējošu atbildi par NTSP lēmuma izpildi

Piektdiena 26/04/2019

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) š.g. 25. aprīlī ir saņēmusi izglītības un zinātnes ministres I.Šuplinskas parakstītu vēstuli, kurā saturiski tiek atkārtota jau iepriekš izklāstītā situācija, bet netiek skaidri norādīts, kāda būs turpmākā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīcība, lai panāktu Izglītības likuma 53.panta trešās daļas normas izpildi.

LIZDA ir nosūtījusi atkārtotu vēstuli izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinska, kurā norāda:

- Likumā “Par valsts budžetu 2019. gadam” minētās valsts nozīmes reformas nav skaidri norādītas kā reformas izglītības nozarē, taču Jūs uz tām atsaucaties. Tāpēc LIZDA aicina sagatavot skaidru un nepārprotamu informāciju, vai un kad IZM kā atbildīgā nozares ministrija plāno iesniegt pieprasījumu Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai. Vēlamies arī norādīt, ka 2019. gada 16. aprīlī Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē tika pieņemts lēmums – mēneša laikā pieņemt grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, nosakot pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi 750 euro no 2019. gada 1. septembra. Vēršam uzmanību, ka minētais termiņš ir svarīgs pedagogiem saistībā ar mācību gada noslēgumu, kā arī pašvaldībām, kurām jāgroza budžets, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu izpildi attiecībā uz pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojumu.

- LIZDA atgādina, ka vairākkārtīgi ir apliecinājusi gatavību sadarboties IZM piedāvātā rīcības plāna īstenošanā, taču 2019. gada 27. marta LIZDA Padomes ārkārtas sēdē tika pierādīts un I.Šuplinska publiski arī atzina, ka attiecīgajā IZM rīcības plānā iekļauto reformu īstenošana nedos nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra.

- LIZDA uzsver, ka atsaukšanās uz likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 58.pantu, IZM rīcības plānu pedagogu algu kāpinājuma indikatīvo rādītāju sasniegšanai, publiski pausto viedokli par 2019. gada 16. aprīļa Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdes lēmuma nepildīšanu, nedod pārliecību, ka tiks pildīts Valdības rīcības plāna 127.1. pasākumus.

- LIZDA aicina IZM ministri I.Šuplinsku sniegt nekavējošu atbildi – vai IZM iesniegs Ministru kabinetā grozījumus par Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, lai tie tiktu apstiprināti līdz 2019. gada 16. maijam?

  LIZDA norāda, ka noraidošas atbildes gadījumā rosināsim neveidot izlīgšanas komisiju kā to nosaka Darba strīdu likuma 15.pants, uzskatot, ka cita vienošanās šajos jautājumos ir neiespējama. Izpildot LIZDA Padomes 17.aprīļa lēmumu, būsim spiesti pieteikt pedagogu streiku, prasot Izglītības likuma 53.panta trešās daļas normas izpildi.

IZM 25. aprīļa atbildes vēstule (PDF)