Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   "LIZDA Vēstnesis" #12 |Pavasaris

Otrdiena 14/05/2019

Iznācis divpadsmitais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” izdevums. 

Šajā numurā lasiet: 

 • LIZDA biedru drosme un neatlaidība dod un dos rezultātus! 3. lpp.

• Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildes gaita 4. lpp.

• Darbinieku tiesības skolu tīkla optimizācijas procesā 5. lpp.

• Vai iekļaujošā un pilsoniskā izglītība ir vērtība? 6.–7. lpp.

• Inga Stūre – ar aizrautību par savu darbu 8.–9. lpp.

• Izglītības un zinātnes darbinieku darba dzīves kvalitātes paaugstināšana – LIZDA darbības pamats 10.–11. lpp.

• Par cienīgu darbu augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem 12.–14. lpp.

• LIZDA un IZM noslēdz vienošanos par sadarbību nozares aktuālo jautājumu risināšanai 14. lpp.

• Konkurss studentiem «Atspēriens» 15. lpp.

• Formatīvā vērtēšana, kas tas ir? 16. lpp.

"LIZDA Vēstnesis" ELEKTRONISKĀ VERSIJA