Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   25.maijā IZDARI IZVĒLI GUDRI!

Ceturtdiena 16/05/2019

 

Balstoties uz 2019. gada 17. aprīļa Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes ārkārtas sēdes lēmumu un to, ka līdz 2019. gada 16. maijam nav veikti grozījumi 2016. gada 5. jūlijā apstiprinātajos Ministru Kabineta noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, LIZDA uzsāk kampaņu, aicinot ikvienu š.g. 25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās rūpīgi izvērtē vai kandidāti no partijām, kas NEPILDA likumus un solījumus Latvijā, ir TIESĪGI mūs pārstāvēt Eiropas Parlamentā.

 25. maijā IZDARI IZVĒLI GUDRI!