Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina piedalīties aptaujā "Par cienīgu darbu augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem Latvijā"

Otrdiena 21/05/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Jūs līdz 2019. gada 17. jūnijam piedalīties aptaujā par augstākās izglītības mācībspēku cienīgu darbu.

Mums nepieciešams Jūsu viedoklis, lai pētījums būtu reprezentabls, un pētījumā balstīti argumenti varētu tikt izmantoti pārstāvot mācībspēku intereses sociālā dialogā ar augstākās izglītības politikas veidotājiem, un panākt, lai tiek uzlaboti mācībspēku darba apstākļi un nosacījumi. Paldies, ja aptauju jau esiet aizpildījis/usi!

Nozīmīgākie cienīga darba faktori:

- darba tiesības, stabilitāte par darbavietas esamību, adekvāts atalgojums

- sociālā aizsardzība un vide – statuss, prestižs, nediskriminācija

- iespēja pilnveidoties un mācīties, iespēja pašapliecināties, karjeras attīstība

- droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi un vide.

Pētījuma mērķis: izpētīt, vai faktori, kas ietekmē augstākās izglītības iestāžu (AII) mācībspēku darbu, ir atbilstoši cienīga darba praksei. 

Aptaujas anonimitāte tiek garantēta un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aptauju lūgums aizpildīt līdz š.g. 17. jūnijam norādītajā linkā: https://ej.uz/LIZDAaptauja  

 LIZDA pateicas Jums par atsaucību un aptaujai veltīto laiku! 

Aptaujas rezultāti tiks prezentēti LIZDA konferencē 2019. gada septembrī.