Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Jēkabpils starpnovadu arodorganizācija un Jēkabpils pašvaldība noslēdz vienošanos par sadarbību

Pirmdiena 15/07/2019

 

2019. gada 2. jūlijā Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Jēkabpils starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Inga Ermansone parakstīja vienošanos par sadarbību.

Vienošanās mērķis ir veicināt sadarbību un sociālā dialoga attīstību starp pašvaldību un arodorganizāciju, kā arī veicināt savlaicīgu informācijas apmaiņu un abu pušu tikšanos jautājumos, kuros skartas izglītības nozarē strādājošo darbinieku profesionālās, sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses.

Līgums paredz arī sadarboties pedagoga profesijas prestiža celšanas jautājumos.

Šī parakstītā vienošanās noslēgta uz trim gadiem.

 

Foto: Jēkabpils pilsētas pašvaldība