Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA pieprasa rakstveida apstiprinājumus pedagogu algu celšanai no nākamā gada janvāra

Otrdiena 16/07/2019

Pēc Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) spiediena, valdība lēma no 2019. gada septembra palielināt pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi no 710 līdz 750 eiro. LIZDA par to pauž gandarījumu, tomēr vienlaikus uztur prasību dokumentāli apstiprināt pedagogu atalgojuma pieaugumu arī no 2020. gada 1. janvāra.

Jau šī gada februārī LIZDA Padomes ārkārtas sēdē ministru prezidents Krišjānis Kariņš un izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska solīja, ka algu paaugstinājums noteikti būs prioritāte no 2020. gada janvāra.  Tomēr šodien ministri vienojās, ka par zemākās mēneša darba algas likmes (750 euro) nodrošināšanu pedagogiem  pēc 2019.gada 31.decembra vēl tiks diskutēts 2020.gada budžeta pieņemšanas procesa ietvaros. LIZDA neizpratni raisa fakts, ka politiķu iepriekš paustā apņemšanās  paaugstināt pedagogu darba samaksu no 2020. gada janvāra  netiek apstiprināta rakstiski.

“Ja jau ir panākta politiska vienošanos par pedagogu algām kā prioritāti nākamā gada budžetā, tad gan jau šo apņemšanos var apstiprināt arī rakstiski Ministru kabineta protokollēmumā. Diemžēl valdošie politiķi to atsakās darīt. Pagaidām ir tikai mutiski solījumi neuztraukties, algas pielikums būs arī 2020. gadā. Bet, ja nebūs, tad jau sanāks, ka pedagogiem algas tiks samazinātas,” uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Inga Vanaga valdības sēdē uzsvēra, ka arodbiedrība aktīvi sekos līdzi jaunā – nākamā gada budžeta pieņemšanas gaitai, nepieļaujot, ka pedagogu zemākā darba algas likme no 2020.gada tiktu samazināta. Pretējā gadījumā LIZDA padome lems par tālāko rīcību.

LIZDA vērš uzmanību, ka zemākās mēneša darba algas likmes paaugstinājums tiks proporcionāli aprēķināts visiem pedagogiem, arī tiem, kuri saņēma līdz šim jau vairāk par 750 eiro mēnesī.

Foto no wokandapix