Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sprīdis labākai dzīvei

Otrdiena 01/03/2011

Nodibinājums “Rietumu Bankas labdarības fonds” sadarbībā ar AS "Lauku Avīze" rīko projektu konkursu “Sprīdis labākai dzīvei”, projekta mērķis veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un atbalstīt sociāli svarīgu jautājumu risināšanu. Projektus var iesniegt no š.g. 15.februāra līdz 15.aprīlim Konkursā drīkst piedalīties fiziskas personas, biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, pašvaldības un budžeta iestādes. Kopējais projektu konkursam piešķirtais finansējums ir 12 000 LVL. Vienam projektam piešķiramais finansējums drīkst būt no 1000 līdz 3000 LVL.
Projekta pieteikums iesniedzams, aizpildot pieteikuma veidlapu. Projektam jābūt vērstam uz konkrētas problēmas risināšanu pārskatāmā nākotnē ar skaidri saprotamu mērķi un tā sasniegšanas soļiem.
Projektus var iesniegt no līdz 2011.gada 15.aprīlim AS "Lauku Avīze" Rīgā, Dzirnavu ielā 21, LV-1010 vai arī pa e-pastu spridis@la.lv, ar norādi "Projektu konkursam “Sprīdis labākai dzīvei”". Ja rodas kādi jautājumi, aicinām sazināties pa tālruni 67020569 vai rakstot uz e-pastu spridis@la.lv