Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA biedru volejbola un šaha sacensības aprīlī

Trešdiena 02/03/2011

LIZDA Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija aicina izglītības iestāžu arodbiedru kolektīvus piedalīties arodbiedrības volejbola un šaha sacensībās!

Volejbola sacensības notiks 2011.gada 9.aprīlī no plkst. 10:00 (reģistrācija skolā) Kokneses novada sporta centrā un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā Parka ielā 27. Šo sacensību mērķis ir popularizēt aktīvu dzīves veidu izglītības darbinieku vidū un noskaidrot labākās izglītības darbinieku volejbola komandas Latvijā. Pieteikšanās līdz š.g. 4.aprīlim! Par spēļu norisi un komandu dalības pieteikšanu vairāk uzzināsiet sacensību nolikumā šeit!

Šaha individuālās sacensības notiks 2011.gada 9.aprīlī no plkst. 10:00 (reģistrācija skolā) Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā Parka ielā 27. Šo sacensību mērķis ir popularizēt šaha spēli izglītības darbinieku vidū un noskaidrot spēcīgākos izglītības darbiniekus šahā. Pieteikšanās līdz š.g. 4.aprīlim! Par sacensību norisi un dalības pieteikšanu vairāk uzzināsiet nolikumā šeit!