Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pensionēto Skolotāju klubs

Trešdiena 02/03/2011

Rīgas Latviešu biedrības Pensionēto Skolotāju klubs apvieno pensionētos skolotājus, pirmsskolu un ārpusskolu izglītības darbiniekus un augstskolu pasniedzējus, kā arī viņu dzīvesbiedrus.
Pensionēto Skolotāju klubs pulcējas kopā divas reizes mēnesī – katra mēneša 1. un 3. trešdienā plkst. 14:00 Rīgas Latviešu biedrības telpās Rīgā, Merķeļa ielā 13. Darba periods ir no septembra līdz maijam, ar pārtraukumu vasaras mēnešos.
Organizētie pasākumi atbilst skolotāju daudzpusīgajām interesēm. Klubā var sastapt domubiedrus, apmainīties pieredzē, gūt sapratni un morālu atbalstu. Tiek organizētas tikšanās ar māksliniekiem, zinātniekiem, mediķiem un sabiedriskiem darbiniekiem, politiķiem, tematiski pasākumi, atceres, tikšanās ar draudzīgiem kolektīviem, Ziemassvētku un Lieldienu svinēšana, organizētas ekskursijas un citi pasākumi. Klubam ir arī savs ansamblis „Saskaņa”.
Klubs dibināts 1962.gadā un to vada valde 17 cilvēku sastāvā. Kluba priekšsēdētāja šobrīd ir Ausma Andersone.
Kluba darbības galvenais atbalstītājs kopš tās dibināšanas ir LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācija ar kuru izveidojušās vislabākās attiecības. Cieša draudzība pastāv ar Rīgas Latviešu biedrību, sadarbība ar Rīgas Domi, Latvijas Pensionāru federāciju, Sarkano krustu, ilggadīga draudzība ar Jelgavas Pensionēto skolotāju klubu, sadarbība ar Vilces un Jaunpiebalgas pensionāru kolektīviem un viņu ansambļiem.
Ja vēlies pievienoties Pensionēto Skolotāju klubam Rīgā, tad droši zvani uz tālruņiem – 29325530, 67250040, 67458788.