Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pār visu zemi mīla valda

Trešdiena 02/03/2011

Sandra Gredzena, LIZDA biedre un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolotāja

Saldas atskaņas no mīlas svētkiem, kas februāra vidū Valmieras 5. vidusskolā vienoja LIZDA Valmieras starpnovadu izglītības darbiniekus ikgadējā radošo pedagogu saietā. Ilgus gadus tas bija dziedošo pedagogu pasākums, taču, tā kā priekšnesumu veidi kļuva arvien daudzveidīgāki, organizētāji nolēma mainīt nosaukumu. Arī šoreiz izpausmes veidi bija visdažādākie: karstasinīgas dejas, ēnu teātris, popiela, muzikāli uzvedumi, dziesmu popūriji, u.c.
Vakara vadītājas Karmenas lomā iejutās Valmieras PII „Sprīdītis” skolotāja Inita Miglava. Viesus uzrunāja nama saimniece, Valmieras 5. vidusskolas direktore Rudīte Markus, LIZDA Valmieras starpnovadu arodorganizācijas vadītāja Zinta Irbe un viņas priekšgājēja Ieva Stiģe.
Pirms priekšnesumiem neliels atskats par šīs tradīcijas vēsturi. Projicētajās fotogrāfijās klātesošie varēja atcerēties pirmo tikšanos Vaidavā 1997.gadā, kuru organizēja toreizējā LIZDA Valmieras rajona izglītības darbinieku arodorganizācijas vadītāja Ieva Stiģe. Pasākumi notikuši Valmieras 2. vidusskolā, Valmieras Pārgaujas pamatskolā, SCO kultūras namā, Baltakmeņu muižā un citās vietās. Šo gadu gaitā ir pierādījies, ka interese un vajadzība pēc šāda pasākuma ne tikai saglabājas, bet kļūst arvien lielāka. Ir kolektīvi, kas piedalās gadu no gada, ir daži, kas kādu reizi izkrīt no aprites, bet ir arī tādi, kam šī bija pirmā reize. Piemēram, Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolas arodbiedru kolektīvs visus pārsteidza ar kaislīgajiem ritmiem un krāšņajiem tērpiem.
Par un ar atvērtām, salauztām, patriotiskām sirdīm uzstājās 20 kolektīvi no Burtniekiem, Kocēniem, Naukšēniem, Rūjienas, Valmieras skolām un bērnudārziem. Ik pa brīdim varēja just amoriņu spārnu vēdas un viņu raidītās bultas, skanēja atzīšanās mīlestībā un atraidījums, pielūgsmes skatieni mijās ar greizsirdības scēnām, praktiskiem padomiem iz dzīves un mūžveco patiesību, ka vīriešiem mīlestība iet caur vēderu.
Vakara gaitā izskanēja ļoti plašs latviešu un ārzemju dziesmu repertuārs, sākot no latviešu padomju laika dziesmām līdz pat Eirovīzijai un Koru kariem: I.Kalniņa „Zaķīšu pirtiņa” (Jaunburtnieku pamatskola), Z.Liepiņa „Amors – Superstārs” (PII „Buratino”), A.Medņa „Tu man mīļais Čipendeils” (VPĢ), V.Artava „Nepalaid garām!” (V5.V). Pie pedagogiem viesojās arī Latgales dāmu pops ar dziesmu „Topmodele” (VVV), Lielvārdes koris (Valmieras pamatskola), „Labvēlīgais tips” un pat 2009.gada Eirovīzijas uzvarētājs Aleksandrs Ribaks ar populāro dziesmu „Fairytale” (PII „Bitīte”).
Izmantojot modernās tehnoloģijas, „Vindas” kolektīvs risināja Latvijas demogrāfiskās problēmas. Slaidos varēja vērot Valsts ģimnāzijas dziedātāju sejas, PII „Sprīdītis” pedagogi bija lieliski gan krievu tautas tērpos, gan raksturu atklāsmē. Rūjienieši rādīja, kā apguvuši ierindas skati, bet vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas pedagogi vizualizēja mīlestības dažādās izpausmes no aizvēstures līdz mūsdienām.
Patīkami, ka savus kolektīvus atbalstīja un ārpusskolas talantus rādīja arī jaunievēlētie izglītības iestāžu vadītāji: Rūjienas vidusskolas direktors Vidars Zviedris, JC „Vinda” direktors Dāvis Sirmais un Kocēnu pamatskolas direktors Dainis Trēziņš.
Lai gan radošo skolotāju saietā piedalās nevis godalgu, bet sava prieka pēc, tomēr tradīcijas prasa apbalvot labākos. Žūrijā piedalījās visi un ikviens, jo katrai komandai bija iespēja sarindot kolēģus no vislabākā līdz ne tik labiem (sliktu vienkārši nebija!). Nojausmas par uzvarētājiem jau virmoja gaisā, pirms tika paziņoti rezultāti. Šoreiz tika apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji par priekšnesumu un pirmo trīs vietu ieguvēji par noformējumu. Abos kritērijos augstākā pilotāža PII „Bitīte” kolektīvam. Otrā vieta par priekšnesumu un trešā vieta par noformējumu Kocēnu pamatskolas radošajam kolektīvam. Viņi skatītājus apbūra ar ēnu teātri un atbilstoši piemeklētajām dziesmām. Dejotāji no Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolas ieguva otro vietu par ugunīgajiem tērpiem, bet Valmieras pamatskolas kolektīvam trešā vieta. Īpašu atzinību ieguva Agita Ziņģīte un Dainis Zemītis, jo viņi pamanījās apmainīt tērpus un piedalīties vairākos kolektīvos.
Lai gan pasākumā tika minētas arī akmens sirdis, tās nekur netika manītas, jo Valmieras 5. vidusskolas viesmīlība, Zintas Irbes un viņas padoto labā organizācija, kā arī Ilvijas un Guntara Aizupiešu deju ritmi atkausēja un saviļņoja pat viscietāko sirdi.