Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   IZM informatīvais izdevums

Trešdiena 02/03/2011

Izglītības un zinātnes ministrija aicina iepazīties ar tās informatīvo izdevumu, kas veidots, lai veicinātu dialogu ar ikvienu interesentu, īpaši – pedagogiem, studentiem, skolēniem un viņu vecākiem. Februāra izdevumā iekļauts:
• Informācija par 2011.gada valsts budžeta iespējamo konsolidāciju;
• Uzsver izglītības, pētniecības un finansējuma nozīmi stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā;
• Izglītības un zinātnes ministrija Izstādē „Skola 2011” informēs par nozares aktualitātēm un aicinās izteikt viedokli;
• Rīgas Tehniskajā koledžā atklāta moderna elektronikas laboratorija;
• Skolēni dabaszinātnes apgūst jaunā kvalitātē;
• Mācās augstskolu pasniedzēji;
• Izdota praktisku uzdevumu grāmata karjeras konsultantiem;
• Pirmais izdevums par valsts pētījumu programmu rezultātiem;
• Izsludināts konkurss „Mums pieder debesis 2011”;
• Apbalvo izcilākos Latvijas jauniešus;
• Eiropas profesionālās izglītības konkursa EuroSkills 2010 laureāti;
• Reģionos mērķstipendijām lielāka vērtība;
• Uzsāk profesionālās izglītības kompetences centru veidošanu;
• Veidos Rīgas Pārtikas un viesmīlības profesionālo vidusskolu;
• Apstiprināti kritēriji profesionālās izglītības kompetences centru izveidei;
• Izstrādāta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas kārtība;
• Eurydice pētījums: skolotāja vērtējums nosaka audzēkņu atstāšanu uz otru gadu;
• Bērnus un skolēnus aicina piedalīties radošo darbu konkursā „Eiropa skolā”;
• Darba tikšanās ar jaunatnes lietu speciālistiem;
• Marts - Atvērto durvju pietura;
• Brīvprātīgie, kas iedvesmo;
• Latviešu valodas apguve diasporā;
• Vadošie izglītības speciālisti var pieteikties Eiropas stipendijām;
• Izsludināts 2011.gada konkurss Erasmus Mundus programmā;
• Aktuālie ārvalstu valdību stipendiju konkursi;
• Izglītības un zinātnes ministra Rolanda Broka atbildes uz lasītāju jautājumiem;
• Svarīgākie IZM sagatavotie tiesību aktu projekti.
Ja vēlaties katru mēnesi jaunāko numuru saņemt savā e-pasta kastītē, tad piesakieties šeit!