Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   "Zinātnes kafejnīca" par pedagoģiju

Trešdiena 02/03/2011

2011.gada 3.martā plkst. 18:00 Latvijas Universitātes kafejnīcā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) notiks "Zinātnes kafejnīcas" pedagoģijai veltīts pasākums "Didaktiskais trijstūris", kas tiešraidē būs skatāms arī LU portālā.
Kas notiek mūsdienu skolā un kāpēc skolēni priecājas par neplānotām brīvdienām? Cik ļoti un kāpēc "izdeg" skolotāji? Cik mūsu zinātkāre ir iedzimta un kā nepārsātināties ar informāciju? Par šiem un citiem jautājumiem "Zinātnes kafejnīcā" runās LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) docente Dr. paed. Linda Daniela, kas stāstīs par mācību disciplīnu mūsdienu mainīgajā skolā, un LU PPMF Psiholoģijas nodaļas lektore Mag. phych. Maija Dūka, kas skaidros, ka mūžizglītība ir neatņemama katra cilvēka dzīves sastāvdaļa. Savukārt programmas "Iespējamā misija" skolotāji Mārtiņš Kālis un Pāvels Nazarovs stāstīs par to, kā aizraujoši mācīt/mācīties eksaktās zinātnes. Pasākumu vadīs zinātnieks un populāra TV raidījuma seja Dr. Juris Šteinbergs.