Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Atkod nodokli! Iedod viedokli!

Ceturtdiena 03/03/2011

Lai iesaistītu sabiedrību plašākā diskusijā par nodokļu slogu un tā sadalījumu, kā arī lai aicinātu piedāvāt savu skatījumu uz risinājumiem, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) martā īsteno informatīvo kampaņu “Darba ņēmējs par līdzsvarotu nodokļu politiku: Atkod nodokli! Iedod viedokli!”, kuras ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties divās aktivitātēs:

Nodokļu ekosistēmas vizualizāciju konkursā
Lai atklātu pašreizējo situāciju, iedzīvotāji ir aicināti pētīt esošo nodokļu sistēmu un piedalīties konkursā par Latvijas nodokļu ekosistēmas vizualizāciju. LBAS aicina izsekot un atklāt nodokļus, pētīt nodokļu maksāšanu tās dažādajos aspektos un veidot vizualizācijas, infografikas, zīmējumus, shēmas, diagrammas vai video kolāžas, kas politikas veidotājiem un arī sabiedrības pārstāvjiem atklātu esošo situāciju nodokļu ekosistēmā. LBAS aicina „atkost nodokli” – parādīt nodokļu slogu vienkārši un uzskatāmi, parādīt nodokļu dabu un cilvēku attieksmi pret tiem. Lai piedalītos konkursā līdz 2011.gada 23.martam jāsagatavo un jāiesūta nodokļu sistēmas vizuālu attēlojumu uz e-pastu: konkurss@lbas.lv
Konkursa nolikums un papildus informācija pieejama šeit!

Ideju forumā par priekšlikumiem valdībai nodokļu politikas un valsts budžeta jautājumos
Ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts iesniegt savu priekšlikumu valsts nodokļu sistēmas līdzsvarotai attīstībai. Iedzīvotāji tiek aicināti iesniegt savas idejas līdz 31.martam un balsot par labākajām īpašā tiešsaistes platformā šeit! Pēc balsošanas rezultātiem un izvērtēšanas posma ar labākajām idejām LBAS dosies pie Saeimas, lai piedāvātu citu skatījumu uz valsts budžeta konsolidāciju. LBAS aicina „atkost nodokli” – skatīties dziļāk, plašāk nekā to ir izdarījusi valdība un piedāvāt labākas alternatīvas!