Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Uzzini savas skolas skolotāju stresa līmeni!

Ceturtdiena 03/03/2011

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība dalībai starptautiskā Eiropas arodbiedrību Izglītības komitejas ETUCE projektā par stresu skolotāju darbā radusi iespēju apstiprināt papildus skolas, tādēļ pagarinām pieteikšanos līdz š.g. 8.martam un aicinām pieteikties pamatskolas, vidusskolas, ģimnāzijas, speciālās un profesionālās izglītības iestādes! Izsakām arī pateicību jau līdz šim pieteiktām skolām!

Projektā iesaistīto skolu skolotājiem (vismaz 5 skolotājiem no skolas) būs jāaizpilda elektroniska aptaujas anketa latviešu valodā, atbildot uz jautājumiem par stresu darbā!

Elektroniskā aptaujā, kas notiks maijā – jūnijā, piedalīsies skolotāji no visas Eiropas un iegūtie dati tiks apkopoti pētījumā. Aptaujas rezultāti nedēļas laikā prioritāri tiks nosūtīti visām projektā iesaistītajām skolām, dodot tām pirmajām iespēju uzzināt savas iestādes stresa līmeni. Aktīvākai skolai tiks dota iespēja piedalīties arī kādā turpmākā ETUCE seminārā vai konferencē ārvalstīs! Informāciju par 2009.gadā īstenoto projektu un tā pētījuma rezultātus angļu valodā var atrast šeit!
 
LIZDA aicina skolas pieteikumus dalībai projektā nosūtīt līdz 2011.gada 8.martam
, rakstot uz e-pastu: ilze.trapenciere@lizda.lv Pieteikumā janorāda: skolas nosaukums; kontaktpersonas vārds, uzvārds; e-pasts; tālrunis!