Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Veido Latvijas nozaru kvalifikācijas sistēmu

Ceturtdiena 03/03/2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra pērnā gada decembrī  uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, kas tiks īstenots līdz 30.11.2013. Projekta kopējais finansējums ir 2 550 000 latu. Projektu VIAA īsteno kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Projekta laikā plānots:
* pārskatīt profesionālās izglītības saturu;
* piemērot profesionālās izglītības saturu tautsaimniecības nozaru izpētes rezultātiem un vajadzībām;
* izveidot nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūru;
* pārskatīt profesiju standartus un aktualizēt specializāciju pamatprasības;
* izveidot ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas sistēmu;
* veicināt profesionālās izglītības pārstrukturizāciju.

Plānotie projekta rezultāti:
* izveidotas 10 nozaru ekspertu padomes;
* izpētītas 12 nozares un izstrādāta kvalifikāciju struktūra;
* izstrādāti/pilnveidoti ap 80 profesiju standartu;
* izstrādātas/pilnveidotas 20 profesionālās izglītības pamatprogrammas un 35 profesionālās tālākizglītības programmas;
* izstrādāts kvalifikācijas eksāmenu saturs 30 profesionālajām kvalifikācijām;
* 80 personām tiks nodrošināta profesionālās kvalifikācijas atzīšana, novērtējot ārpus formālās izglītības iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences;
* izveidota e-vide, vienotai izpratnei par nozaru kvalifikāciju sistēmas un profesionālās izglītības sasaisti.

Vairāk par šo projektu uzzināsi šeit!