Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pasaules sieviešu diena

Otrdiena 08/03/2011
Nenogurdināmu iniciatīvu un nebeidzamu enerģiju, iestājoties par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, visām sievietēm Starptautiskajā sieviešu dienā vēl Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)!

Svinēt, atzīmēt vai ignorēt?
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: „Svinēt, atzīmēt vai ignorēt 8.martu ir mūsu pašu ziņā, tomēr nenoliedzams ir fakts, ka vēstures gaitā sievietēm no gaisa nekas nav nokritis un par skaistām acīm nekas nav iedots – visu, ko sievietes ir sasniegušas, viņas ir paveikušas pašu spēkiem – cīnoties par savām tiesībām uz izglītības iegūšanu, par balsstiesībām vēlēšanās, par iespēju veidot savu karjeru, ieņemt politiskus amatus un ne tikai. Īpašas šajā ziņā ir Latvijas arodbiedrību sievietes, kuras nebaidās aktīvi iestāties par savām tiesībām un visas sabiedrības labklājību, nezaudējot savu šarmu, dzirkstošo acu skatienu un humora izjūtu.”

Īss atskats vēsturē
Atzīmējot pasaules sieviešu ekonomiskos, sociālos un politiskos panākumus, 1910.gada 27.augustā Kopenhāgenā notiekošajā Starptautiskajā sociālistiskajā sieviešu konferencē, pēc vācu sociālistes Klāras Cetkinas ierosinājuma, tika nolemts turpmāk 8.martā svinēt Starptautisko sieviešu solidaritātes dienu.
Sieviešu cīņa par savām tiesībām aizsākās jau krietni agrāk – 1857.gada 8.martā, kad Ņujorkas tekstilrūpniecības strādnieces devās ielās, lai paustu protestu pret zemajām algām un 14 stundu darba dienu.
Eiropā Starptautisko sieviešu dienu sāka svinēt 1911.gadā, Austrumeiropā – 1913.gadā. 1977.gadā ANO pieņēma rezolūciju par godu cīņai par sieviešu tiesībām, kurā tika pausta vēlme, lai visas ANO dalībvalstis 8.martu pasludina par Starptautisko sieviešu dienu. Bijušajā Padomju Savienībā kopš 1966.gada līdz PSRS sabrukumam 8.marts bija brīvdiena. Savukārt Latvijā 8.marts kā Starptautiskā sieviešu diena oficiāli kalendārā tika ievietots 2007.gada 24.maijā pēc Saeimas pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”.

Konkurss apņēmīgām sievietēm
ANO Tūkstošgades attīstības mērķu kampaņas ietvaros un par godu Starptautiskajai sieviešu dienai aicina piedalīties starptautiskā foto un stāstu konkursā „Women Make It Happen!”. Konkurss tiek rīkots, lai apzinātu un izteiktu pateicību tām sievietēm visā pasaulē, kas ir iedzīvinājušas ANO Tūkstošgades attīstības mērķus savā ciematā, reģionā, valstī un iedvesmojušas līdzcilvēkus uz pozitīvām pārmaiņām. Ja Tu pazīsti šādu sievieti un viņai vēl nav izteikta atzinība ANO Tūkstošgades attīstības mērķu veicināšanā, tad izcel viņas veikumu – līdz 2011.gada 8.martam nosūti foto (500KB apjomā) un aprakstu kā konkrētā sieviete ir ienesusi pozitīvas pārmaiņas vietējā sabiedrībā (angļu valodā līdz 500 vārdiem) uz e-pastu info@endpoverty2015.org
Plašāku informāciju par konkursu angļu valodā uzzināsi šeit!

Globālā akciju nedēļa maijā
Šī gada globālās akciju nedēļas tēma būs sieviešu un meiteņu tiesības uz izglītību. Akcija ar saukli „It is a right! Make it right!” notiks no š.g. 2. līdz 8.maijam. Akcijā miljoniem cilvēku visā pasaulē dalīsies ar stāstiem par sieviešu un meiteņu izglītības pieejamību, kvalitāti, u.c. Akcijas mērķis ir pievērst pasaules politisko līderu uzmanību sieviešu un meiteņu tiesībām uz izglītību.

Ceļā uz vienlīdzību pasaulē
Pasaules izglītības darbinieku arodbiedrības (Education International) prezidente Susan Hopgood Starptautiskās sieviešu dienas apsveikumā minēja: „Mēs zinām, ka ieguldījumi kvalitatīvos sabiedriskos pakalpojumos ir galvenais valsts attīstības dzinējspēks. Pasaules arodbiedrības ir nopietni nobažījušās par krīzes laikā valdību veiktajiem finansējuma samazinājumiem sabiedrisko pakalpojumu budžetos, it īpaši izglītībā un zinātnē. Ja mēs vēlamies sasniegt Tūkstošgades attīstības (MDG) un Izglītība visiem (EFA) mērķus, īpaši uzsverot vienlīdzīgu attieksmi izglītībā, tad kopīgiem spēkiem ir jāpanāk valsts sektora investīciju palielināšana, nevis samazinājumi un aizbildināšanās ar īpašu krīzes situāciju!”
Pēc Pasaules izglītības darbinieku arodbiedrības šī gada janvārī Taizemē rīkotās pirmās Pasaules sieviešu konferences „Ceļā uz vienlīdzību”, tās ģenerālsekretāra vietniece Jan Eastman atzina: „Visas pasaules izglītības darbinieku arodbiedrību enerģija ir vērsta uz izglītības pieejamības uzlabošanu, dzimumu stereotipu pārvarēšanu izglītībā, cīņu par legālo nodarbinātību un labiem darba apstākļiem, tostarp taisnīgu atalgojumu sievietēm. Mēs esam vienoti, lai mūsu balss tiktu sadzirdēta – skolotāju balss visā pasaulē par vienlīdzību un cilvēktiesībām!”
Pasaules sieviešu konferencē LIZDA pārstāvēja Izpildbiroja speciāliste augstākās izglītības un zinātnes jautājumos Ilze Trapenciere. Daloties konferencē piedzīvotajā, Ilze minēja: „Dzimumu līdztiesība ir neatņemama sastāvdaļa sieviešu ekonomiskā un sociālā statusa iegūšanai, tāpēc ir svarīgi izglītot jauniešus par dzimumu līdztiesības jautājumiem.”

VIDEO "Ceļā uz vienlīdzību" šeit!