Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   E-klase 2011

Trešdiena 09/03/2011

Digitālās ekonomikas attīstības centrs (DEAC) aicina vispārizglītojošo un profesionālo skolu, interešu izglītības iestāžu, pašvaldību un izglītības pārvalžu pārstāvjus pieteikties dalībai forumā „E-klase 2011”, kas notiks 2011.gada 15.aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē Kaļķu ielā 1.
Foruma mērķis ir dalīties pieredzē par informatizāciju skolās un Latvijā lielāko skolvadības sistēmu „E-klase”. Lektori un diskusiju vadītāji forumā būs skolotāji, kuri jau ilgāku laikā strādā ar „E-klasi” un ir aktīvi līdzdarbojušies ar saviem ieteikumiem sistēmas pilnveidošanā. Viņi stāstīs par sistēmu, dalīsies ieviešanas pieredzē, skaidros, kā viņi tikuši galā ar problēmsituācijām. Forumā tiks stāstīts arī par „E-klases” pakalpojumu pieslēgšanu un atslēgšanu skolēniem un vecākiem, par pakalpojuma izmaksām, u.c. Ar foruma plānoto programmu aicinām iepazīties šeit!
„E-klase” ir skolotāju darba instruments, ar kura palīdzību tiek nodrošināta pedagoģiskajā procesā nepieciešamā dokumentācija, sākot ar klases žurnālu, beidzot ar sarežģītām atskaitēm skolas vajadzībām. Ar „E-klases” palīdzību skolēni un viņu vecāki var sekot līdzi sekmēm internetā, sazināties ar skolotājiem, klasesbiedriem un viņu vecākiem.
„E-klase” Latvijas skolās darbojas no 2005.gada sākuma un to izmanto vairāk nekā puse Latvijas skolu jeb 592 izglītības iestādes. Ik dienu „E-klasē” tiek ievadīti 250 000 vērtējumu. Pieteikties forumam iespējams līdz 2011.gada 30.martam – šeit!