Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Vecākiem rada iespēju pārliecināties par skolotāju darba kvalitāti

Ceturtdiena 10/03/2011

Katra skola ir tiesīga skolas nolikumā noteikt dažādas sadarbības formas ar vecākiem. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) izpildbiroja speciāliste vispārējās izglītības jautājumos Baiba Bašķere stāsta, ka vecāku sapulces un skolēnu apmeklējumu mājās aizvien biežāk aizstāj Vecāku dienas, kurās skola organizē dažādus pasākumus, tostarp arī atklātās stundas, kuras var apmeklēt skolēnu vecāki. Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže stāsta, ka šajā mācību gadā skolā darbu sākuši pieci jauni pedagogi. Tā kā šie skolotāji ir atsaucīgi, vecāki var apmeklēt mācību stundas un vērot, kā notiek mācības. Dobeles Valsts ģimnāzijas matemātikas un dabaszinību skolotājs Arturs Teihmanis, kurš skolā strādā pirmo gadu, atzīst, ka viņš negatavo īpašas paraugstundas vecākiem un nesatraucas, ja stundā klases pēdējos solos sēž vecāki vai kolēģi, vien skolēni šajās stundās esot paklausīgāki.
Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore ir pārliecināta, ka par to, kas notiek skolā, ir atbildīga skola. „Manuprāt, ja vecāki ir izvēlējušies mūsu skolu, tad skolas kolektīva uzdevums ir izskaidrot un parādīt vecākiem, ka viņu bērni tiek mācīti pareizi un kvalitatīvi. Mums ir diezgan liela pieredze sadarbībā ar vecākiem, un katra mēneša otrajā otrdienā notiek skolas vecāku padomes sanāksmes, kurās tiek risināti dažādi aktuāli jautājumi. Šajā mācību gadā mūsu skolā strādā pieci jauni pedagogi – divi no viņiem augstskolu ir beiguši tikko, bet trijiem ir neliela darba pieredze – līdz trijiem gadiem. Divi no skolotājiem ir „Iespējamās misijas” dalībnieki. Tādēļ šogad mēs nolēmām vairāk uzmanības veltīt jaunajiem skolotājiem, tam, kā viņi ienāk skolā un vai viņu jaunās darba metodes saprot un pieņem vecāki. Šī gada 16. martā skolā notiks pedagogu konference „Skolā ienāk jaunais skolotājs”, kurai arī vecāki gatavo savus secinājumus par redzēto jauno skolotāju mācību stundās,” stāsta direktore. Lai vecākiem atvieglotu stundu vērošanu, skolas administrācija kopā ar vecāku padomi ir izveidojusi vērošanas veidlapu. To var saņemt pie skolas sekretāres, un vecāki, kas nāk vērot mācību stundu, paņem veidlapu, stundas laikā aizpilda un atstāj skolā. I. Didže uzsver, ka skolas galvenais mērķis ir uzzināt, kas vecākus neapmierina, un meklēt veidus, kā darbu uzlabot. „Mums ir svarīgi, lai vecāki mums uzticas un stāsta, lai viņi tās lietas, kas viņiem ir aktuālas, vispirms risina skolā, nevis ārpus tās. Vecākiem esam lūguši paust savu viedokli par skolēnu ēdināšanu, un viņi ir izteikuši dažus priekšlikumus. Viņi ir nākuši arī ar savām iniciatīvām un organizējuši vides sakopšanas pasākumus. Piemēram, klases ir sacentušās makulatūras vākšanā, lai iegūtu iespēju doties apmaksātā ekskursijā. Vecāki ir nopirkuši desiņas bērniem, lai pēc talkas viņi varētu tās izcept ugunskurā. Viens vecāks ir uzzīmējis skices skolas muzejam. Protams, sadarbība prasa laiku gan pedagogiem, gan vecākiem, bet mēs cenšamies to atrast,” stāsta direktore. Viņa ir priecīga, ka vecāki lielākoties par mācību kvalitāti ir pauduši atzinīgus vārdus. Vecāki vērošanas veidlapās ir pozitīvi novērtējuši, ka mācību viela ir sasaistīta ar dzīvi. Matemātikas stundā vecāki ir apmierināti ar to, ka skolotājs nodarbina pilnīgi visus skolēnus. Direktore atzīst, ka skolas administrācijas mērķis nav padarīt mācību stundas par publisku pasākumu, jo skolotājam ir jādara savs darbs. Jārēķinās, ka tajās stundās, kuras vēro kolēģi vai skolēnu vecāki, skolotājam ir jāvelta uzmanība arī viņiem, piebilst direktore.

Pilnu Daigas Kļanskas rakstu lasiet laikraksta „Izglītība un Kultūra” 10.marta numurā!
(Laikraksts ir pieejams arī LIZDA Izpildbirojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31)