Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Arodbiedrība palīdz darba tiesisko problēmu risināšanā

Sestdiena 12/03/2011

Lielākā daļa jeb 42% no LIZDA mājas lapas aptaujas respondentiem apgalvojuši, ka arodbiedrība viņiem ir veiksmīgi palīdzējusi dažādu darba tiesisko problēmu risināšanā! 40% respondentu šādu problēmu nav bijis, bet tikai 11% aptaujas dalībnieku arodbiedrība nav spējusi palīdzēt. 7% respondentu nav lūguši arodbiedrības palīdzību darba tiesisko problēmu risināšanā. Aptaujā piedalījās 116 respondenti. Vēlamies atgādināt, ka arodbiedrība biedriem nodrošina bezmaksas juridisko un tiesisko aizsardzību!