Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Eiropas augstākās izglītības modernizācija

Trešdiena 16/03/2011

Eiropas Komisija plāno 2011.gada trešajā ceturksnī pieņemt jaunu dokumentu par augstākās izglītības modernizāciju, kurā akcentētu Eiropas augstākās izglītības attīstības galvenos stratēģiskos virzienus turpmākajiem desmit gadiem. Ar šo dokumentu Eiropas Komisija plāno pārskatīt un uzlabot 2006.gadā izstrādāto dokumentu par augstākās izglītības modernizāciju.
Ja vēlaties piedalīties diskusijā par augstākās izglītības modernizāciju, lūdzu aizpildiet Eiropas Komisijas izstrādāto anketu internetā šeit vai sūtiet savus ierosinājumus LIZDA uz e-pastu: ilze.trapenciere@lizda.lv
Anketas mērķis noskaidrot viedokļus par augstākās izglītības reformas prioritātēm nākamajiem pieciem līdz desmit gadiem. Anketas aizpildīšana aizņem apmēram piecpadsmit minūtes.