Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pasaules ekonomiskās krīzes ietekme izglītībā

Trešdiena 16/03/2011

No 2011.gada 6. līdz 9.martam LIZDA speciāliste augstākās izglītības un zinātnes jautājumos Ilze Trapenciere piedalījās Eiropas Augstākās izglītības un pētniecības pastāvīgās komitejas un Pētniecības tīkla sanāksmē Kopenhāgenā. Pētniecības tīkla sanāksmes laikā tika prezentēts Pasaules izglītības darbinieku arodbiedrības (Education International) pētījums par pasaules ekonomiskās krīzes ietekmi uz izglītību, kura izstrādē piedalījās arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība. Aicinām iepazīties ar pētījuma kopsavilkumu angļu valodā šeit, kā arī ar Education International pētniecības vecākā koordinatora Guntara Catlaka prezentāciju angļu valodā par pētījuma secinājumiem - šeit!