Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Saeimas atbilde vēstuļu akcijas dalībniekiem

Piektdiena 18/03/2011

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija atbilstoši Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas 2011.gada 22.februāra rezolūcijai ir iepazinusies un izskatījusi 25727 iesniegumus un saskaņā ar Iesnieguma likuma 6.panta 3.daļu sniedz atbildi.

Esam konstatējuši, ka akcijas dalībnieki Saeimai izvirza prasības trīs jautājumos: pagarināt iespēju priekšlaicīgi pensionēties divus gadus pirms noteiktā pensijas vecuma, kas likumā „Par valsts pensijām” noteikts līdz 2011.gada 31.decembrim, saglabāt iespēju pensionēties paātrināti, ja likumā noteiktais laiks strādāts sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos (1. un 2. Saraksts), kas pašreiz likumā noteikts līdz 2011.gada 31.decembrim, un noteikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi darbiniekam 9% apmērā no darba algas, nevis 11% apmērā, kā noteikts no šā gada 1.janvāra.

Informējam, ka iepriekš minētie jautājumi Sociālo un darba lietu komisijā jau ir skatīti Sociālās drošības apakškomisijas sēdē 2011.gada 18.janvārī, kā arī Sociālo un darba lietu komisijas sēdēs 2010. gada 16.novembrī, 30.novembrī, 1.decembrī, 7.decembrī, 10.decembrī un 2011.gada 9.februārī. Šajās sēdēs komisija ir vērtējusi valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas darbību un pieejamos resursus ar mērķi rast iespēju nodrošināt sociālās apdrošināšanas sistēmas darbību ilgtermiņā, apsverot, vai sagaidāmos rezultātus nevar sasniegt ar citiem līdzekļiem.

Lai vēlreiz izvērtētu iesniegumos norādītos jautājumus un meklētu kopīgu risinājumu speciālā budžeta izdevumu un ieņēmumu sabalansēšanai un optimālu rezultātu sasniegšanai esošajā ekonomiskajā situācijā, izvērtējot akcijas dalībnieku iesniegumus, komisija šā gada 10.martā rīkoja īpašu komisijas sēdi, kurā piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un eksperte sociālos jautājumos Irina Homko, Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja Rita Pfeifere, Latvijas arodbiedrības „Enerģija” priekšsēdētāja Jevgenija Stalidzāne, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muhlinkins, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente  Zoja Semjonova, Latvijas Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Jānis Gužāns, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības juriskonsulte Brigita Fricsone, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts Pēteris Leiškalns, Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji

Komisijas deputāti un visas uzaicinātās personas vienprātīgi atzina, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības akcijā piedalījušies sociāli atbildīgi Latvijas iedzīvotāji, kuri aktīvi iesaistījušies valstī notiekošajos politiskajos procesos.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vadība un nozaru arodbiedrību vadītāji atbalstīja komisijas priekšlikumu iesniegumos izvirzītās prasības par likumu „Par valsts pensijām” un „Par valsts sociālo apdrošināšanu” iespējamiem grozījumiem kopīgi izvērtēt, nosakot finansējuma apjomu un norādot finansējuma avotu, sadarbībā ar Labklājības ministriju un Finanšu ministriju un šajā nolūkā komisija nolēma organizēt ārkārtas izbraukuma sēdi 2011.gada 11.aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā, kurā tiks turpināta aizsāktā diskusija par akcijas dalībnieku izvirzītajām prasībām, meklējot optimālu risinājumu speciālā budžeta izdevumu un ieņēmumu sabalansēšanai, gatavojot 2012.gada budžeta projektu.

Sēdes laikā Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Staķis informēja, ka ir izveidota reformu vadības darba grupa, kuru vada ministru prezidents V.Dombrovskis un tajā ir paredzēts izskatīt arī sociālās drošības jautājumus.

Izsakot atzinību par aktivitāti, patiesā cieņā.
Priekšsēdētāja Aija Barča
Rīgā, 2011.gada 15.martā