Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sapnis par izdienas pensijām?

Sestdiena 19/03/2011

Ņemot vērā lielo pedagogu interesi par arodbiedrības aktivitātēm izdienas pensiju jautājuma virzībā,
aicinām iepazīties ar LIZDA prezentāciju par līdz šim paveikto!

22.05.2010. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības V Kongresā kā viena no prasībām valdībai tika definēta jautājuma par izdienas pensiju piešķiršanu pedagogiem ar 30 gadu pedagoģisko darba stāžu risināšana.
Atbildot uz LIZDA V Kongresa rezolūcijā pausto, Izglītības un zinātnes ministrija, stabilizējoties ekonomiskajai situācijai, apņēmās aktualizēt jautājumu par pedagogu profesijas iekļaušanu izdienas pensiju pretendentu lokā, ņemot vērā, ka pedagogu profesija ir viena no “profesionālās izdegšanas sindromam” pakļautajām profesijām. Šobrīd izdienas pensijas saņem prokurori, SAB amatpersonas, tiesneši, valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieki, tiesneši, diplomāti, KNAB darbinieki.
Nolemts, ka līdz 2011.gada 1.septembrim Ministru kabinets izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par izdienas pensijām!