Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pret valdības lēmumiem palielināt nodokļus un tarifus

Sestdiena 19/03/2011

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība informē, ka 2011.gada 24.martā Rīgā notiks vairākas protesta akcijas pret valdības lēmumiem palielināt nodokļus un tarifus, kas pazemina iedzīvotāju maksātspējas un labklājības līmeni. Šīs akcijas ir pieteikušas atsevišķas fiziskas personas un profesionālās asociācijas.
Protests pret „Latvenergo” tarifu paaugstināšanu notiks pie Prezidenta pils plkst. 12:00, ar piketētāju tālāku pārvietošanos pie Saeimas nama, un simbolisku salauzto lietussargu nolikšanu uz Saeimas kāpnēm. Protesta akciju organizētāji un pieteicēji aicina dalībniekus ievērot sabiedrisko kārtību, izvairīties no vardarbības un uz vardarbību vērstu lozungu vai plakātu izmantošanas.
Savukārt Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) š.g. 24.martu ir pasludinājusi par rīcības dienu ar devīzi „Pārvaldīt Eiropu: vairāk darbavietu, vairāk taisnīguma un solidaritātes. Nē – bargai taupībai!”.
LBAS rosina dalīborganizācijas 24.martā neorganizēt atsevišķu arodbiedrību akciju, bet gan pievienoties tām norisēm, kuras izsludinātas pilsētā un kuru mērķi saskan ar mūsu mērķiem. Tāpēc aicinām visas dalīborganizācijas izvērtēt savas iespējas piedalīties centrālajos pasākumos, aktivizējot arodbiedrību individuālos biedrus un sagatavojot attiecīgo vizuālo noformējumu, kas uzsvērtu arodbiedrību līdzdalību un pozīciju.
Lai  nodrošinātu lielāku arodbiedrību atpazīstamību, LBAS aicina arodbiedrību biedrus 24.martā plkst. 11:45 pulcēties laukumā pie Sāpju Dievmātes baznīcas (Vecrīgas virzienā no Prezidenta pils).