Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aktualitātes augstākajā izglītībā

Sestdiena 19/03/2011

15.03.2010. LIZDA Augstskolu un zinātnes komisijas locekļi ar Izglītības un zinātnes ministrijas Augstskolu un koledžu pārvaldības un finansēšanas nodaļas vadītāju Marinu Mekšu diskutēja par augstākās izglītības finansēšanas modeli.
Pēcāk Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētājs, LZA korespondētājloceklis, Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis ar komisiju diskutēja par situāciju augstākajā izglītībā un Latvijas augstskolu jautājumiem valsts policentriskai attīstībai.
Komisijas diskusijās tika runāts par augstākās izglītības iestāžu, to filiāļu skaitu un izvietojumu; akadēmisko personālu; augstskolu devumu valsts attīstībai; nepieciešamību reformēt augstākās izglītības sistēmu; par jaunākajām Eiropas vēsmām augstākajā izglītībā un citiem jautājumiem.
Debatēs tika uzskaitīts paveiktais – augstākās izglītības strukturālo reformu plāns; augstākās izglītības finansēšanas modeļa maiņa no 2012.gada; projekta sagatavošana augstskolu studiju virzienu izvērtēšanai; iesniegti grozījumi Augstskolu likumā; medicīnas koledžu un dažu augstskolu integrācija universitātēs.
Diskusiju rezultātā augstskolu un zinātnes pārstāvji Arvīda Barševska vadībā nonāca pie secinājumiem – valstij finansiāli jāstimulē augstskolu un/vai koledžu un/vai zinātnisku institūtu brīvprātīga apvienošanās; jāpieņem stingrāki kritēriji augstskolām un akadēmiskajam personālam; jāveido stingrāki kritēriji doktora studiju programmas uzsākšanai; doktorantūra jāveido tikai tur, kur ir pietiekama akadēmiskā kapacitāte un ir labi  zinātniskās darbības rezultāti.