Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Notikušas LIZDA Valdes un Padomes sēdes

Sestdiena 19/03/2011

2011.gada 16.martā notika LIZDA Fonda valdes sēde, kurā izskatīja 67 biedru nelaimes gadījumu pieteikumus un nolēma izmaksāt materiālo palīdzību Ls 6 660 apmērā. Aicinām iepazīties ar Padomes sēdē apstiprināto atskaiti - LIZDA Fonda darbības rezultātiem 2010.gadā.
Pēc LIZDA fonda valdes sēdes, notika LIZDA Padomes sēde, kurā apstiprināja atskaites - LIZDA statistika, finanšu pārskats un biedru naudas izlietojuma un līdzekļu novirzījumu tāmes izpilde, LIZDA sociālās palīdzības fondu darbības rezultāti 2010.gadā. Padome uzklausīja LIZDA Revīzijas komisijas veikto pārbaužu rezultātus un darba plānu 2011.gadam, kā arī apstiprināja LIZDA darbības virzienus un pasākumus 2011.gada II.ceturksnim. Pilnu sēdes darba kārtību un materiālus atradīsiet šeit.
Pēcāk notika LIZDA Valdes sēde, kurā tika izskatīti dažādi iesniegumi un apstiprinātas arodbiedrības delegācijas dalībai semināros Krievijā. Pilnu LIZDA Valdes 16.03.2011. sēdes darba kārtību atradīsiet šeit.