Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   21. gadsimta skolotājs un skolēns

Otrdiena 22/03/2011

Vanda Vaščenkova, Eurofortis sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvija ir valsts, kas lielā mērā ir atkarīga no cilvēciskā faktora un cilvēkresursiem. Tāpēc valstij būtu jāaizsargā tās svarīgākais resurss, proti, tai ir jāaizsargā, jārada un jāpilnveido tas, lai cilvēki vēlētos dzīvot Latvijā, nevis pamestu šo valsti. Saskaņā ar statistikas datiem 2010.gadā no Latvijas ir emigrējuši vairāk kā 10 000 cilvēku. Ģimene un skola ir pamata faktori, kas ietekmē nākotnes attīstību, jo tās audzina mūsu nākotnes darba devējus un darba ņēmējus, kas pagaidām vēl ir bērni. Ja mēs jau tagad veicināsim viņu kompetenču attīstību un intelektu, tad tam būs nozīmīga ietekme uz sabiedrības un ekonomikas attīstību nākotnē. Ikvienai skolai vajadzētu nodrošināt saviem skolēniem izglītību, kas palīdzēs viņiem gūt sasniegumus dzīvē. Skolēnu panākumi ir nozīmīgi ne tikai viņiem pašiem, bet arī viņu potenciālajiem darba devējiem un turpmākajām mācību iestādēm. Mūsu skolēni ir mainījušies, tie vairs nav tāda veida cilvēki, kuru izglītošanai tika veidota mūsu izglītības sistēma.
Latvijas skolotāji ir sava priekšmeta profesionāļi, taču ir ļoti sarežģīti nodot bērniem tās kompetences un zināšanas, kas tiem būs nepieciešamas viņu darba dzīvē šodien, 21.gadsimtā. Sabiedrībai ir nepieciešami radoši un kompetenti cilvēki, kas spēj atrast risinājumu ikvienai dzīves un darba problēmai, un šie risinājumi palīdzēs ne tikai konkrētajiem cilvēkiem, bet arī visai sabiedrībai kopumā. 20.gadsimta vidū pat Somija un Japāna nebija tik bagātas valstis, taču to koncentrēšanās uz kvalitāti un kompetenci mainīja ekonomikas attīstības kursu. Lasīt un rakstītprasme, kā arī citas kompetences ir svarīgas katrā dzīves ciklā, tāpēc ir nepieciešams cilvēkus sagatavot katram no tiem. Skolotājiem bieži nav pietiekoši daudz laika un enerģijas, lai rastu arvien jaunas idejas savām stundām, taču viņi var smelties iedvesmu citur, piemēram, SIA Eurofortis kursos un semināros.
Eurofortis ir čehu – latviešu izglītības centrs Rīgā. Jau kopš 2007. gada strādājot Latvijā Eurofortis ir piedalījies apmācību produktu izstrādē ES atbalstītu projektu ietvaros. Eurofortis ir kļuvis par vienu no veiksmīgākajiem uzņēmumiem, kas rada un izplata Eiropas idejas un izglītības produktus skolām un sabiedrībai, tagad ne tikai ES finansētu projektu ietvaros, bet arī ārpus tiem. Eurofortis misija ir palīdzēt skolām un sabiedrībai spert pirmo soli izcilības virzienā. Misija tiek īstenota, izmantojot individuālu pieeju katram klientam un meklējot situācijas risinājumus saskaņā ar klientu personīgo skatījumu.
Eurofortis izglītības centra galvenie mērķi ir kvalitātes attīstība, kā arī jaunu izglītības produktu un mācību metožu izplatīšana. Darbības jomas ir kvalitātes vadības sistēmu ieviešana skolās, izmantojot pašnovērtējumu, kas balstīts uz EFQM un CAF Izcilības modeļa principiem, un skolotāju un vecāku personīgo īpašību un kompetenču attīstība. Lai nodrošinātu nepārtrauktu un veiksmīgu uzņēmuma attīstību un augsto potenciālu, uzņēmums sadarbojas ar vairākiem starptautiskiem ekspertiem un piedalās starptautisku izglītības projektu īstenošanā. Trīs gadu laikā tikuši īstenoti 15 starptautiski izglītības attīstības projekti ar mērķi radīt inovatīvus apmācību un izvērtēšanas rīkus. Apmēram 60% no šiem projektiem bija vērsti uz skolām un plašāku publiku, šo projektu pamatideja bija dažādu kompetenču attīstīšana – kā ļaut bērniem apgūt kompetences ar dažādu aktivitāšu, metožu, spēļu un praktisku uzdevumu palīdzību, kas ļauj bērniem pilnveidot to radošumu, atbildību, kritisko domāšanu, pašapziņu.
Eurofortis piedāvājumā ir inovatīvas mācības, kas nodrošina audzēkņu individuālu attīstību un skolas attīstību kopumā. Apmācības sevī ietver piecas galvenās tēmas – kvalitātes vadība skolotājiem un iestādes vadībai, projektu vadība skolotājiem, finanšu kompetences, uzņēmējdarbības kompetences un kompetences ikdienas dzīvei. Semināru mērķi ir ne tikai sniegt skolotājiem zināšanas un iemaņas visās minētajās jomās, bet arī sniegt jaunas idejas dažādu kompetenču attīstīšanai skolēnos.
Ir uzsākta arī sadarbība ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju, lai rastu finansiālu risinājumu skolotāju dalībai mūsu organizētajos semināros un kursos. Kurss „Kvalitātes vadība un projekta vadība” tiks drīzumā piedāvāti IZM ESF projekta 1. aktivitātes ietvaros. Iespējams, ka  arī citi kursi tiks piedāvāti ESF projektu ietvaros, kas ir citu valsts institūciju pakļautībā.
Sniedzot savus pakalpojumus, Eurofortis izmanto labāko pieredzi no visas pasaules, veiksmes stāstus, atraktīvas un domāšanu veicinošas spēles un aktivitātes. Mēs ticam, ka 21. gadsimta skola ir ļoti atšķirīga no vakardienas skolas, līdz ar to ir jāstrādā atbildīgi un vienoti visiem kopā, lai veicinātu visas sabiedrības konkurētspēju un izaugsmi nākotnē.