Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA turpinās ciešāku sadarbību ar zviedru kolēģiem

Trešdiena 30/03/2011

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība martā uzņēma Zviedrijas arodbiedrību konfederācijas Umeå pilsētas organizācijas delegāciju. Tikšanās laikā partneri pārrunāja dažādus jautājumus un nolēma attīstīt ciešāku sadarbību, rīkojot LIZDA atbildes vizīti Umeå. Umeå un Rīga 2014.gadā būs Eiropas Kultūras galvaspilsētas. Arodbiedrības nolēma stiprināt partnerattiecības dažādu Eiropas Kultūras galvaspilsētu kopīgu aktivitāšu organizēšanā. Zviedru kolēģu delegācija tikās arī ar Kultūras darbinieku arodbiedrību un viesojās Rīgas rātsnamā, Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijā un Rīgas Centrālajā bibliotēkā.
LIZDA izsaka lielu pateicību ģimnāzijas un bibliotēkas darbiniekiem, kas laipni uzņēma zviedru delegāciju!