Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   36% aptaujāto gatavi brīvprātīgi palīdzēt sava bērna skolotājam

Trešdiena 30/03/2011

Lielākā daļa jeb 36% no 64 LIZDA mājas lapas aptaujas respondentiem atbildējuši, ka ir ar mieru brīvprātīgi palīdzēt sava bērna skolotājam. 23% to ir gatavi darīt ļoti reti un ne vienmēr, bet 16% respondentu jau šobrīd brīvprātīgi palīdz skolotājiem. Vien 12% aptaujāto nav laika, lielas intereses palīdzēt sava bērna skolotājam un 2% respondentu uzskata, ka skolotājam pašam jātiek galā. 11% ir gatavi strādāt brīvprātīgi, bet noteikti ne izglītības iestādē.