Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pavasara brīvdienu notikumi Valmierā

Trešdiena 30/03/2011

Anda Asafreja, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas LIZDA arodorganizācijas vadītāja

Skolēnu pavasara brīvdienās Valmieras Viestura vidusskolā notika LIZDA Valmieras pilsētas un starpnovadu arodorganizācijas sēde. Sēdē arodbiedrību vadītāji tika iepazīstināti ar statistiku - Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība apvieno 33 907 biedrus, no kuriem Valmieras starpnovadā – 1524 jeb 82,5% no strādājošiem izglītības un zinātnes darbiniekiem.
Sēdes laikā arodbiedrību vadītājiem bija tikšanās ar LIZDA Izpildbiroja sabiedrisko attiecību speciālistu Edgaru Grigorjevu, kurš vadīja prakstisko nodarbību par informācijas apmaiņas programmas Live@edu lietošanu. Šīs programmas pamatā ir e-pasts, kuru var izveidot jebkurš LIZDA biedrs. Live@edu programma ir populāra visā pasaulē, jo tā sniedz iespēju ietaupīt laiku, kas strādājošiem ir ļoti būtiski. Interesanti bija uzzināt arī par programmas  papildiespējām, piemēram, elektronisko kalendāru, foto albumu ar vietu 25 000 fotrogrāfiju, krātuvi elektroniskiem dokumentiem, tērzēšanu (čatu) ar kolēģiem, u.c.
E.Grigorjevs iepazīstināja arī ar LIZDA mājas lapā ievietoto informāciju un noderīgiem rīkiem. Mūsdienās informācijas tehnoloģijas paver ļoti daudz dažādu iespēju, kas atvieglo un uzlabo ikdienus darbu, ekonomē laiku. Kā citēja E.Grigorjevs: „Ja izglītība atver prātu, tad tehnoloģijas paver robežas un iespējas”.
Savukārt novadu Izglītības pārvaldes vadītāja Ieva Stiģe klātesošos iepazīstināja ar situāciju, kāda izveidojās Izglītības pārvaldes jomā pēc Valmieras rajona likvidācijas, par šī brīža darbu un aktualitātēm. Stiģes kundze uzsvēra, ka galvenais ir kopējs darbs un, pateicoties Valmieras pilsētai, izdodas noturēt augstu kvalitatīvu līmeni, par ko liecina sasniegumi mācību olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi un interešu izglītības pasākumi.
Svarīgs ir jautājums par Eiropas Savienības finansiāli atbalstītajiem projektiem, kā rezultātā skolotājam ir iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju, sakārtot dokumentāciju, iegūt jaunas atziņas un prasmes, atklāt sevī jaunas iespējas, pierādīt sev, ka spēj vairāk nekā iedomājies. Šajā informācijas tehnoloģijas laikmetā skolotāji nedrīkst sev ļaut „iesūnot”. Tā jau nekad nebūs, kad skolotājs varēs teikt – nu gan esmu gana gudrs, lai mācās bērni. Tad bērni skolotāju apsteigs un vai tāds skolotājs bērniem būs vairs interesants? Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore A.Zariņa: „Jāsaprot, ka mēs, skolotāji, nākam uz skolu bērnu pēc!”
Par aktuālo nodokļu sistēmā arodbiedrību vadītājus iepazīstināja pārstāve no Vidzemes reģionālā Valsts ieņēmuma dienesta, bet par pabalstiem,  pensijām, darba nespējas lapām, pārstāve no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Tā kā šajās jomās iedzīvotājiem parasti ir daudz un dažādi jautājumi, tad tos vislabāk noskaidrot, ierodoties šajās iestādēs.
Par LIZDA Valmieras starpnovadu arodorganizācijas aktuālajiem jautājumiem, tās turpmāko darbību un valdes pieņemtajiem lēmumiem iepazīstināja tās vadītāja Zinta Irbe. Šogad jaunums – arodbiedrības biedru kartes turpmāk noderēs ne tikai nelaimes gadījumos, kā rezultātā arodbiedrības biedrs var saņemt finansiālu palīdzību, bet arī kā atlaižu kartes. Kartes derīgas jebkurā Latvijas veikalā vai pakalpojumu sniegšanas vietā, ar kurām noslēgts sadarbības līgums. Par atlaidēm visjaunāko informāciju iespējams iegūt LIZDA mājas lapas www.lizda.lv sadaļā „Biedru iespējas”. Valmieras pilsētā jau šīs kartes var izmantot veikalos „Freko”, „Vēlme”, „Daba runā” un Euro Aptiekā (kopā ar Medus karti).
Tikšanās noslēgumā izglītības darbinieki noskatījās Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu iestudēto Rūdolfa Blaumaņa teātra izrādi „Precības”.