Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Izglītības darbiniekiem ražīgas pavasara brīvdienas

Ceturtdiena 31/03/2011

Aizvadītajās skolēnu pavasara brīvdienās LIZDA vadība un Izpildbiroja speciālisti piedalījās arodbiedrības semināros reģionos un tikās ar arodorganizāciju līderiem no Rēzeknes, Viļānu, Tukuma, Aizkraukles, Valmieras, Jēkabpils, Ludzas un pierīgas novadiem.
Pavasara semināros LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško ar arodorganizāciju līderiem pārrunāja pedagogu nodarbinātības un darba samaksas jautājumus, diskutēja par 21.gadsimta prasmēm un tālākizglītību, kā arī iepazīstināja ar citām izglītības un arodbiedrības aktualitātēm. LIZDA priekšsēdētājas vietnieks Jānis Krastiņš arodorganizāciju līderiem prezentēja apkopotos arodbiedrības statistikas datus uz 2011.gada 1.janvāri. Izpildbiroja juriskonsulte Brigita Fricsone izglītības darbiniekus iepazīstināja ar darba koplīgumu noslēgšanas normatīvo regulējumu. Izpildbiroja speciāliste vispārējās izglītības jautājumos Baiba Bašķere semināros prezentēja pieredzes apmaiņā Igaunijā gūtās atziņas un pedagogu darba samaksas, izglītības un nodarbinātības salīdzinājumu Latvijā un Igaunijā. Izpildbiroja sabiedrisko attiecību speciālists Edgars Grigorjevs arodorganizāciju līderiem vadīja prakstisko nodarbību par LIZDA biedru informācijas apmaiņas programmas Live@edu lietošanu.

Foto no pavasara semināriem Tukumā, Valmierā, Ludzā:
http://www.lizda.lv/lv/foto/seminari