Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA biedru interešu aizstāvība

Ceturtdiena 31/03/2011

LIZDA šobrīd gatavo atzinumus Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei par sekojošiem normatīvajiem aktiem:
likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" - VSS-312 (Jautājumu gadījumā par minēto projektu un LIZDA atzinumu, aicinām sazināties ar Izpildbiroja juriskonsulti Brigitu Fricsoni - brigita.fricsone@lizda.lv, 27897701).

LIZDA ir sniegusi atzinumus Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei par sekojošiem normatīvajiem aktiem:
projekts grozījumiem Ministru kabineta 12.012.2006. noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" - VSS-263 (Jautājumu gadījumā par minēto projektu un LIZDA atzinumu, aicinām sazināties ar Izpildbiroja speciālisti augstākās izglītības un zinātnes jautājumos Ilzi Trapencieri - ilze.trapenciere@lizda.lv, 27897704).

LIZDA darbam darba grupā priekšlikumu izstrādei augstākās izglītības un arodizglītības sasaistei ar darba tirgus pieprasījumu un darba tirgus pasākumiem, t.sk., izvērtējot un sagatavojot institūciju iesniegtos un darba grupas sagatavotos priekšlikumus iekļaušanai informatīvajā ziņojumā "Par uz rezultatīvajiem rādītājiem orientētu augstākās izglītības un zinātnes finansēšanas modeli un priekšlikumiem plāna ietvaros paredzētās valsts augstākās izglītības institucionālās reformas un augstakās izglītības un zinātnes pārvaldības modeļa reformas sekmīgai īstenošanai" deleģē LIZDA priekšsēdētājas vietnieku Jāni Krastiņu (janis.krastins@lizda.lv, 67035948).

Vairāk par to, kur tiek pārstāvētas un aizstāvētas LIZDA biedru intereses aicinām uzzināt šeit!