Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Brīvā laika un klašu pasākumu organizēšana

Piektdiena 01/04/2011

Radošo ideju centrs „Oranžs” aicina skolotājus – klašu audzinātājus līdz 2011.gada 26.aprīlim piedalīties elektroniskā aptaujā par skolēnu brīvā laika un kopīgiem klašu pasākumiem (ekskursijām, pārgājieniem, u.tml.). Aptauja paredz iegūt informāciju par pasākumu un ekskursiju galamērķu izvēli, klašu pasākumu plānošanu, u.c. Piedaloties aptaujā, skolotājiem ir iespēja laimēt balvas gan sev, gan saviem audzēkņiem. Katram 50. un 100. respondentam individuālās balvas nodrošina Latvijas Valsts Meži un maizes ceptuve „Lāči”. Savukārt „Oranžs” dāvās iespēju 3 klasēm apgūt 6 stundu komandas saliedēšanas kursu programmas, bet Rīgas Zoodārzs dāvās iespēju 3 klasēm bez maksas apmeklēt zoodārzu. Fantastisku balvu piedāvā Ventspils Ūdens piedzīvojumu parks, dāvājot vienai klasei bezmaksas apmekējumu. Uzvarētāji tiks noteikti izlozes kārtībā 2011.gada 27.aprīlī.