Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Kādas iespējas man sniedz arodbiedrība?

Pirmdiena 04/04/2011

Atjaunotajā mājas lapas sadaļā "Biedru iespējas" uzzini par savām arodbiedrības biedra iespējām - konsultācijām, juridisko palīdzību, darba koplīgumiem, iesaisti savu interešu aizstāvībā, Nelaimes gadījumu, Streiku un Sociālās palīdzības fondiem, aizdevumiem un noguldījumiem, atlaidēm, aktuālas informācijas saņemšanas un nodošanas iespējām, LIZDA e-pastu programmu, Jauno pedagogu centru, arodbiedru kultūras pasākumiem, u.c.
Sadaļa "Biedru iespējas" iepazīstina ar arodbiedrības biedra iespējām, kādas sniedz LIZDA pirmorganizācijas (izglītības un zinātnes iestādēs), LIZDA dalīborganizācijas (novadu, pilsētu, augstskolu, Zinātņu akadēmijas) un LIZDA Izpildbirojs Rīgā.