Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pieturpunkti uzņemtajā attīstības kursā

Otrdiena 05/04/2011

Ingrīda Mikiško, LIZDA priekšsēdētāja

„Vecākiem, mācībspēkiem, izglītojamiem un izglītības iestādēm jāapzinās sava līdzatbildība kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā.” /Latvija 2030/

Viens no kvalitatīvas izglītības nodrošināšanas dalībniekiem ir pedagogs. Ikdienā tieši pedagogs ir vistuvāk mūsu bērniem, motivē apgūt jaunas zināšanas un rada ticību zināšanu nozīmei, tāpēc ļoti svarīgi, kā pedagogs jūtas savā darba vietā, vai ir nodrošināti visi apstākļi sekmīgam darbam. Tās ir mūsu, arodbiedrības, rūpes.

LIZDA šā gada darbībai ir noteikusi trīs prioritātes:
1) darba algas un darba vides jautājumi;
2) izglītības satura un kvalitātes jautājumi;
3) skolotāju tālākizglītība jeb iesaiste mūžizglītībā.


2010.gadā lielu uzmanību veltījām sadarbības stiprināšanai ar arodbiedrības biedriem un plašākas informācijas pieejamības nodrošināšanai. Nepārtraukti aktuāli ir pedagogu darba samaksas jautājumi gan 2011.gada valsts budžeta, gan konsolidācijas pasākumu izstrādē. Mūsu kopīgs uzdevums 2011.gadā ir nepieļaut finansējuma samazinājumu izglītībai, tostarp mērķadotācijām pedagogu algām.
Ļoti svarīgs ir jautājums par Eiropas Sociālā fonda un mūsu valsts budžeta ieguldīto līdzekļu lietderīgu izmantošanu ar mērķi sasniegt pēc iespējas izmantojamāku rezultātu. LIZDA komisijas seko līdzi vairāku projektu īstenošanai, tostarp „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, „Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija”, profesionālās izglītības kompetences centru izveidei, kā arī reformām augstākajā izglītībā, kas tieši skar visu mūsu biedru intereses. Mūsu rūpe: šajos projektos sasniegto rezultātu izmantošana, loģiskums, ilgtspēja, darba samaksas un darba vides uzlabošana.
Uzmanīgi sekojam, kādas strukturālās reformas īstenos IZM, cik tās būs pamatotas un vai dos rezultātu ilgtermiņā, bet pagaidām īstas skaidrības nav.