Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Rīko savu pasākumu UNESCO starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros maija sākumā!

Ceturtdiena 07/04/2011

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un LIZDA aicina vispārējās izglītības iestādes no šā gada 28.aprīļa līdz 8.maijam piedalīties UNESCO starptautiskajā nedēļā „Izglītība visiem”, rīkojot savus pasākumus reģionos par Latvijas skolu lomu pašvaldību ilgtspējīgā attīstībā!
Kopš 2001.gada pēc UNESCO iniciatīvas daudzviet pasaulē tiek rīkota Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”, kuras laikā visas pasaules valstis tiek aicinātas pievērst īpašu uzmanību izglītības jautājumiem, tādejādi arvien apliecinot gatavību darboties globālo „Izglītība visiem” mērķu īstenošanai.
Šogad UNESCO aicina visus interesentus pievērsties un analizēt skolu lomu pašvaldību ilgtspējīgas attīstības veidošanā un īstenošanā: Vai sabiedrība redz skolu kā vietējo resursu? Vai šis resurss tiek efektīvi izmantots? Vai skola, ar to saprotot gan pedagogus un skolas darbiniekus, gan skolēnus un viņu ģimenes, ir viens no pašvaldības attīstības virzītājspēkiem? Kā skolas darbība un potenciāls tiek sasaistīts ar pašvaldības ekonomiskās un sociālās vides attīstību? Ko no skolas sagaida ģimenes un kā to piedāvājums atbilst dažādu iedzīvotāju grupu interesēm, apvienojot formālo un neformālo izglītību? Cik atvērta ir skola sadarbībai ar darba devējiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem sociālajiem partneriem? Kādi ir pašvaldības attīstības mērķi un kā skola var sekmēt lokālās pašapziņas un izaugsmes veidošanos? Kas jādara, lai mazinātu dažāda veida institucionālās un sektoru barjeras domāšanā, plānošanā, finanšu līdzekļu sadalē?
Šīs ir tēmas, par kurām Jūs tiekat aicināti diskutēt ar pašvaldību institūciju, skolu un nevalstiskā sektora pārstāvjiem. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir sagatavojusi arī diskusijas iespējamo norises plānu, kuru lūdz izmantot kā materiālu ierosmei, lai radoši izstrādātu sev, savai skolai vai pašvaldībai atbilstošu diskusijas scenāriju, izvērtējot Jūsu ikdienas izaicinājumus.
Starptautiskās nedēļas organizatoru vārdā, lūdzam Jūs informēt UNESCO LNK uz e-pastu baiba@unesco.lv vai tālruni 67325109 (Baiba Moļņika) par vietu un laiku, kad Jums ir ieplānota diskusija, lai varētu apkopot un nodot informāciju vietējiem medijiem ar aicinājumu piedalīties, atspoguļot pasākuma gaitu. Vienlaikus būsim pateicīgi, ja apkoposiet diskusijas rezultātus un līdz 3.jūnijam tos nosūtīsiet uz UNESCO LNK, lai rezultātus varētu izmantot rekomendāciju izstrādei skolu iesaistei pašvaldības ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanā. Vairāk uzzināsi šeit!