Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Iedvesmo pasauli pozitīvām pārmaiņām!

Pirmdiena 11/04/2011

Globālā akciju nedēļa maijā
Globālā akciju nedēļa ir ikgadējs pasākumu kopums visā pasaulē, ar mērķi aicināt politiskos līderus pildīt dotos solījumus ANO Tūkstošgades attīstības mērķa „Izglītība visiem” īstenošanā. 2011.gada globālās akciju nedēļas tēma veltīta sieviešu un meiteņu tiesībām uz izglītību. Akcija ar saukli „It is a right! Make it right!” notiks no šā gada 2. līdz 8.maijam. Akcijā miljoniem cilvēku visā pasaulē dalīsies ar stāstiem par sieviešu un meiteņu izglītības pieejamību un kvalitāti.
Pēc veiktiem pētījumiem, var secināt, ka vidēji viena no četrām sievietēm pasaulē nespēj ne lasīt, ne rakstīt. Šī ir izglītības pieejamības problēma, jo daudzās valstīs sievietēm pastāv dažādi ierobežojumi uz kvalitatīvu izglītību – gan dažādi līdztiesību uzskati, agras laulības un diskriminācija, gan drošība ceļā uz skolu un mācību laikā, gan apdraudēts veselības stāvoklis un HIV infekcija. Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība (Education International) un LIZDA Globālās akciju nedēļas ietvaros aicina kopīgi risināt problēmas ar kurām sastopas sievietes un meitenes ceļā uz vienlīdzīgām priekšrocībām izglītoties – ne tikai ārvalstīs, bet pirmos rīcības soļus sperot savā valstī.

The Big Story
Aicinām Tevi kļūt par iedvesmotāju pārmaiņām – izstāsti stāstu pasaulei par to sievieti, kas ir iedzīvinājusi ANO Tūkstošgades attīstības mērķus savā ciematā, reģionā, valstī un iedvesmojušas līdzcilvēkus uz pozitīvām pārmaiņām. Ja Tu pazīsti šādu sievieti, tad izcel viņas veikumu – pievieno Globālās akciju nedēļas mājas lapā rakstu kā šī sieviete ir ienesusi pārmaiņas vietējā sabiedrībā!

Uzzini vairāk
Akciju nedēļas mājas lapa
Lasīt citu iesūtītus stāstus
Video „Ceļā uz vienlīdzību”
Akciju nedēļas plakāts
Akciju nedēļas buklets